Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Γεωργία

Κατά προτεραιότητα σε απόφοιτους γεωπονικής κατεύθυνσης. Δεκτοί επίσης γίνονται οι γνώστες πληροφορικής και αυτοματισμών, οι απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα και νέοι που ενδιαφέρονται για την εκσυγχρονισμένη αγροτική παραγωγή.
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης ασχολείται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δίνονται οι ορισμοί του διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και δίνεται έμφαση στην πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου, στον σχεδιασμό συστημάτων του και στην κατηγορία Β2Β. Αναλύονται οι μορφές του ηλεκτρονικού επιχειρείν και οι διεπιχειρηματικές συναλλαγές Β2Β. Ακόμη, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα
Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας πληροφορικά «εγγράμματος» πολίτης και ένας επαγγελματίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει τη χρήση και τις λειτουργίες του δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος Windows και τις εφαρμογές του Office, που αποτελούν τα βασικά εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή για χρήση στο σπίτι, πολύ δε
Oι ωφελούμενοι να γνωρίζουμε περισσότερα για τα Κοινωνικά δίκτυα, την γενική έννοια του Marketing, την φιλοσοφία του, τα στάδια εξέλιξης του αλλά και τα είδη του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την συχνή τους χρήση αλλά και ποια από αυτά αξιοποιούνται καθημερινά από τους ανθρώπους.

Online Branding και Επικοινωνία

Το παρόν προγραμμα κατάρτισης, παρέχει στους ωφελούμενους όλες τις πληροφορίες για τις λειτουργίες και την εφρμογή του σύγχρονου marketing , είτε στις τοπικές είτε στις διεθνείς αγορές, τις νέες στρατηγικές του ψηφιακού marketing που επιβάλλουν η τεχνολογία και οι εφαρμογές των Η/Υ, των κινητών μέσων και του Διαδικτύου.
Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τη σύγχρονη λειτουργία της κυβερνοασφάλειας – προστασίας των προσωπικών δεδομένων , με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και τη λήψη στρατηγικών επικοινωνιακών αποφάσεων στην επιχείρηση. Εφαρμογή της γνώσης, με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών της

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου

Στην κατάρτιση των εργαζομένων στα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και ειδικότερα στην κατάρτιση του πιο διαδεδομένου από αυτά του  WordPress.

Βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.

Σε κάθε εφαρμογή (Χρήση του υπολογιστή και Διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Bάσεις Δεδομένων,  Παρουσιάσεις) ο καταρτιζόμενος θα εκπαιδευτεί στο να εισάγει και να επεξεργάζεται δεδομένα, να εργάζεται στα πλαίσια δεδομένων προδιαγραφών και να ολοκληρώνει σωστά μία σειρά εργασιών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – Prezi

Στην κατάρτιση 25 εργαζομένων ώστε να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους στις παρουσιάσεις.

Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία

Το πρόγραμμά στοχεύει να καταρτίσει σε καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές με χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και εργαλείων μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν: