Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία

Ημερομηνίες

Έναρξη:

15/03/2023

Λήξη:

15/05/2023

Διάρκεια:

80 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

Πληροφορίες

Εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον χώρο της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και γενικότερα της παιδαγωγικής διαδικασίας.

Το πρόγραμμά στοχεύει να καταρτίσει σε καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές με χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και εργαλείων μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν:

 • Να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία
 • Να αξιοποιούν και να χειρίζονται επαρκώς τα ψηφιακά εργαλεία στα οποία καταρτίσθηκαν και να τα εφαρμόζουν στην πράξη
 • Να προσαρμόζουν τη διδακτική τους μεθοδολογία σε σύγχρονα και απαιτητικά περιβάλλοντα
 • Να αποδέχονται, να εφαρμόζουν και να προβάλλουν την καινοτομία
 • Να χειρίζονται και να αξιοποιούν εναλλακτικά ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία προς όφελος της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
 • Να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες προς όφελος των εκπαιδευομένων.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η κατάρτιση πάνω σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες για την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, κινητές συσκευές, βιντεοπαιχνίδια, εκτεταμένη πραγματικότητα, κ.ά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα εξατομικευμένα περιβάλλοντα μάθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η ψηφιακή/ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ουσιαστικά μεταβάλει και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για βελτίωση των λειτουργιών της εκπαίδευσης. Ούτως ή άλλως, αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο κάθε κοινωνικής, οικονομικής, ψυχαγωγικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή θεμελιωδών εννοιών στην ψηφιακή μάθηση και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Θα γίνει αναφορά στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και πώς μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση (Θεωρίες μάθησης, Οργάνωση μαθημάτων, Εκπαιδευτικές τεχνικές και διδακτικές προσεγγίσεις). Θα γίνει αναφορά σε μέσα διδασκαλίας & νέες τεχνολογίες, στην επικοινωνία στη δικτυακή μάθηση, στις διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική, στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στα διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα, στον σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων και στις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην εκπαίδευση (π.χ. επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, εκπαιδευτικά παιχνίδια, κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ.).

Εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ενδιαφέρονται για παιδαγωγικές μεθόδους, τεχνικές, εργαλεία διδασκαλίας τόσο με φυσική παρουσία όσο και εξ’ αποστάσεως. Δημιουργίας, παρουσίασης και χρήσης εκπαιδευτικού υλικού.

Πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Τεστ,|Ασκήσεις,|Μελέτες περίπτωσης,

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Η ενότητα θέτει το υπόβαθρο των βασικών εννοιών και δεξιοτήτων σχετικά με την αποτελεσματική, από παιδαγωγικής σκοπιάς, χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΠΕ (ICT) στην ενίσχυση της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης στην τάξη.

 • Βασικές έννοιες
 • Πλεονεκτήματα
 • Παιδαγωγική και ΤΠΕ (ICT)

Ωρες Διδασκαλίας: 20


Πρακτικές παράμετροι σχεδίασης

Περιγραφή των βημάτων που περιλαμβάνει η σχεδίαση ενός μαθήματος ενισχυμένου με ΤΠΕ (ICT).


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Ο σκοπός της ενότητας είναι να καταρτισθούν οι ωφελούμενοι στα :

 • Πόροι ΤΠΕ (ICT) για Διδασκαλία και Μάθηση
 • Πόροι ΤΠΕ (ICT) για αξιολόγηση
 • Αναζήτηση και αξιολόγηση πόρων ΤΠΕ (ICT)

 

 

 


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν στα :

 • Τεχνολογίες τάξης
 • Πλατφόρμες εκμάθησης

Ωρες Διδασκαλίας: 20


Επικοινωνία:

Σινάτκας Ιωάννης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας br> isinatkas@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο