Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Online Brandingκαι Επικοινωνία

Ημερομηνίες

Έναρξη:

15/03/2023

Λήξη:

30/04/2023

Διάρκεια:

80 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

Πληροφορίες

Σε όλους τους ενήλικες εργαζόμενους που έχουν τελειώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στην κατανόηση του digital branding και της σημαντικότητας του για μια επιχείρηση

Το παρόν προγραμμα κατάρτισης, παρέχει στους ωφελούμενους όλες τις πληροφορίες για τις λειτουργίες και την εφρμογή του σύγχρονου marketing , είτε στις τοπικές είτε στις διεθνείς αγορές, τις νέες στρατηγικές του ψηφιακού marketing που επιβάλλουν η τεχνολογία και οι εφαρμογές των Η/Υ, των κινητών μέσων και του Διαδικτύου.

Μετά το πέρας του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα κατανοούν τις αρχές του σύγχρονου marketing και όλες τις δράσεις που συνεπάγεται η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού marketing. Επιπλέον, θα γνωρίζουν όλα τις πτυχές και τις εκφάνσεις του ψηφιακού marketing και των μεθόδων προώθησης και προβολής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου. Θα είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες του branding και ειδικότερα με τις στρατηγικές ονομασίας προϊόντος και την σημασία της στην διαδικτυακή παρουσία. Τέλος, θα γνωρίζουν όλη τη μεθοδολογία άσκησης εξαγωγικού και διεθνούς marketing, τις διαδικασίες του διεθνούς εμπορίου, το μίγμα του εξαγωγικού marketing και τους τρόπους εισόδου στις διεθνείς αγορές.

Εργαζόμενοι – Υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τις έννοιες και τις λειτουργίες του σύγχρονου του marketing και ταυτόχρονα τη σημασία της έρευνας αγοράς, την ανάγκη τμηματοποίησής της και την οριοθέτηση της αγοράς-στόχου. Επιπλέον, θα γνωρίζει τους άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται το επιτυχημένο marketing και τις δραματικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες στο σύγχρονο marketing με την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας.


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τις αρχές και τις λειτουργίες του διαδικτυακού marketing. Ταυτόχρονα, θα αντιλαμβάνεται τη σημασία του μίγματος marketing και την έννοια του διαδικτυακού branding. Επιπλέον, θα γνωρίζει τη χρήση όλων των μέσων υλοποίησης του ψηφιακού marketing, όπως επίσης και την ηλεκτρονική διαχείριση των πελατειακών σχέσεων.


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος την σημασία, τα χαρακτηριστικά και τους τρόπους λειτουργίας του brand στην αγορά. Όπως επίσης, να έχει πλήρη γνώση των πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων ενός brand, την δημιουργία του, καθώς και την σημασία του χρώματος και του λογότυπου που θα επιλεχθούν. Επίσης, να κατανοήσει την λειτουργία του Marketing Mix στα επώνυμα προϊόντα, καθώς και τους λόγους που μια επιχείρηση επιλέγει να είναι πίσω από ένα σύνολο άλλων επωνύμων brands.


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τους τρόπους με τους οποίους μία ιστοσελίδα γίνεται δυναμική και αποτελεσματική. Θα γνωρίσει τις έννοιες του AdWords, τη σημασία της χρήσης των Web Analytics και Google analytics, της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων και των εφαρμογών του SEM. Επίσης θα κατανοεί την έννοια και τις μεθόδους της διαφήμισης μέσω των μορφών του ηλεκτρονικού marketing.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τη λειτουργία και τις δυνατότητες επικοινωνίας που δίνουν σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με βάση τις παραπάνω έννοιες, θα αντιλαμβάνεται τις μεθόδους εντοπισμού και προσέλκυσης του target group και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων μιας καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, θα γνωρίζει με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσει τα social media για την αντιμετώπιση μιας κρίσης στην επιχείρηση.


Ωρες Διδασκαλίας: 8


Σκοπός της ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος το περιβάλλον που διέπει το διεθνές εμπόριο και τις συνθήκες που καθορίζουν την στρατηγική και τη μεθοδολογία του διεθνούς marketing. Επιπλέον, θα κατανοεί τη διαδικασία της έρευνας της διεθνούς αγοράς, τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε διεθνές επίπεδο, την έννοια του international branding και τις διαδικασίες εισόδου στις ξένες αγορές.


Ωρες Διδασκαλίας: 16


Επικοινωνία:

Δημήτρης Ζιούζιος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Δ.Μ
dziouzios@uowm.gr

Επικοινωνία:

Κων/νος Τσανακτσίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής. Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας,
ktsanaktsidis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο