Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Prezi

Ημερομηνίες

Έναρξη:

15/03/2023

Λήξη:

15/05/2023

Διάρκεια:

80 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

Πληροφορίες

Εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον χώρο της εκπαίδευσης, Βελτίωσηεπιμόρφωσης, κατάρτισης, δια βίου μάθησης και γενικότερα της παιδαγωγικής διαδικασίας.

Στην κατάρτιση 25 εργαζομένων ώστε να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους στις παρουσιάσεις.

Βελτίωση των δυνατοτήτων τους και αποτελεσματικότερη προώθηση των γνώσεων και απόψεών τους.

Ο σκοπός είναι να καταρτιστούν οι ωφελούμενοι στη δημιουργία και διαχείριση παρουσιάσεων.

Οι παρουσιάσεις με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα βοηθούν στην καλύτερη απόδοση αυτών που θέλουμε να μεταφέρουμε στο ακροατήριο.

Για αυτό χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικούς, επιχειρηματίες, συμβούλους και ομιλητές συνεδρίων.

Εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που ενδιαφέρονται για παιδαγωγικές μεθόδους, τεχνικές, εργαλεία διδασκαλίας τόσο με φυσική παρουσία όσο και εξ’ αποστάσεως. Δημιουργίας, παρουσίασης και χρήσης εκπαιδευτικού υλικού.
Πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Δημιουργία / άνοιγμα μιας παρουσίασης
Τροποποίηση
Δημιουργία μιας νέας παρουσίασης
Προσθήκη μιας διαφάνειας με συγκεκριμένη διαμόρφωση
Προσθήκη κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου/ τίτλο/ υπότιτλο
Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή διαφάνειας μέσα /ανάμεσα σε παρουσιάσεις


Ωρες Διδασκαλίας: 6


 1. Πλαίσια κειμένου
 2. Προσθήκη οπτικών εφέ, π.χ. σκιά
 3. Τοποθέτηση χρώματος φόντου στο πλαίσιο κειμένου όπως ορίζεται

Ωρες Διδασκαλίας: 6


 1. Αντικείμενα
 2. Περιγράμματα
 3. Εισαγωγή αντικειμένου όπως ορίζεται
 4. Τοποθέτηση αντικειμένου σε μια διαφάνεια
 5. Αντιγραφή, μετακίνηση, διαγραφή αντικειμένου
 6. Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου
 7. Αντιγραφή αντικειμένου στο υπόδειγμα διαφανειών και τοποθέτηση όπως ορίζεται
 8. Προσθήκη εφέ περιγράμματος όπως ορίζεται

Ωρες Διδασκαλίας: 16


 1. Ρύθμιση των έτοιμων εφέ κίνησης
 2. Εναλλαγή διαφανειών
 3. Κινούμενη επικεφαλίδα, κείμενο, κτλ. όπως ορίζεται
 4. Προσθήκη εφέ εναλλαγής διαφανειών όπως ορίζεται

Ωρες Διδασκαλίας: 12


Να διδαχθούν οι ωφελούμενοι πως να προετοιμάζουν την παρουσίαση για την διανομή της.

 1. Σημειώσεις
 2. Απόκρυψη διαφανειών
 3. Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή όπως ορίζεται
 4. Απόκρυψη διαφανειών όπως ορίζεται

Ωρες Διδασκαλίας: 8


Η ενότητα εισάγει τους ωφελούμενους στα συνεργατικά έγγραφα του νέφους και ειδικότερα στο νέφος της Google

 1. online δημιουργία εγγράφων-αρχείων και συγχρονισμός
 2. Δημιουργία και εργασία με ένα έγγραφο παρουσιάσεις
 3. Αποθήκευση και Μετονομασία ενός νέου εγγράφου
 4. Συγχρονισμός εγγράφων-αρχείων με το Google drive
 5. Ανεβάζοντας ένα έγγραφο στο Google drive
 6. Κοινοί χρήση αρχείων με το Google drive
 7. Εισαγωγή Μενού
 8. Μενού Επεξεργασία
 9. Δημιουργώντας φακέλους και οργάνωση

Ωρες Διδασκαλίας: 6


Επικοινωνία:

Σινάτκας Ιωάννης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας br> isinatkas@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο