×

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διαθέσιμα Επιμορφωτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτική ρομποτική – STEAM για εκπαιδευτικούς

Σχολική Εργοθεραπεία- Παιδαγωγική του Έργου

TOP