×

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διαθέσιμα Επιμορφωτικά Προγράμματα

Σχολική Εργοθεραπεία- Παιδαγωγική του Έργου

Από το τρισδιάστατο μοντέλο στην τρισδιάστατη εκτύπωση

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ | Πρακτικές ανάπτυξης των γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων σε διαφοροποιημένα περιβάλλοντα

Συμβουλευτική εκπαίδευσης στον επαγγελματικό προσανατολισμό και ανάπτυξη σταδιοδρομίας

Διαθέσιμα Επιμορφωτικά Προγράμματα (Δ.Υ.Π.Α)με τη χρηματοδότησητης Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Διαχείριση περιεχομένου (CMS) και διαδικτυακές εφαρμογές

Αναμένεται έγκριση από την Δ.Υ.Π.Α (Ο.Α.Ε.Δ.)

ωφελούμενους άνεργους της Δ.Υ.Π.Α (Ο.Α.Ε.Δ.)

Σύγχρονες Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας και Εφαρμογές

Επικοινωνία / ψηφιακές επικοινωνιακές δεξιότητες στην προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας

Αναμένεται έγκριση από την Δ.Υ.Π.Α (Ο.Α.Ε.Δ.)

ωφελούμενους άνεργους της Δ.Υ.Π.Α (Ο.Α.Ε.Δ.)

Η διαφήμιση και ιδίως η διαδικτυακή ως εργαλείο της ψηφιακής επικοινωνίας και του marketing

Προγραμματιστής Εφαρμογών Φορητών Συσκευών & Διαδικτύου

Οργάνωση και χρονοπρογραμματισμός έργων

Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building

Δεξιότητες στα λογιστικά φύλλα και την ανάλυση δεδομένων

Τεχνικός Διαχείρισης Δικτύων

Κατάρτιση στο πρόγραμμα AUTOCAD

Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια

Κυκλική Οικονομία

TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο