Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσηςμε εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Ημερομηνίες

Έναρξη:

15/03/2023

Λήξη:

30/04/2023

Διάρκεια:

80 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

Πληροφορίες

Σε όλους τους ενήλικες εργαζόμενους

Ώστε οι ωφελούμενοι να γνωρίζουμε περισσότερα για τα Κοινωνικά δίκτυα, την γενική έννοια του Marketing, την φιλοσοφία του, τα στάδια εξέλιξης του αλλά και τα είδη του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την συχνή τους χρήση αλλά και ποια από αυτά αξιοποιούνται καθημερινά από τους ανθρώπους.

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο περιγράφει την γενική έννοια του Marketing, την φιλοσοφία του, τα στάδια εξέλιξης του αλλά και τα είδη του. Επιπροσθέτως, αναλύει τα Μέσα Κοινωνικά Δικτύωσης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την συχνή τους χρήση αλλά και ποια από αυτά αξιοποιούνται καθημερινά από τους ανθρώπους. Ακόμα, περιγράφει την συμβολή των Social Media στις επιχειρήσεις ως ένα είδος marketing. Τέλος, περιγράφει τα Web Metrics και Analytics, ώστε να μπορεί ο επιχειρηματίας να αξιολογεί την απόδοση τους στον χώρο του διαδικτύου. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο ωφελούμενος θα έχει κατακτήσει την έννοια του Marketing, καθώς και τα είδη που χρησιμοποιούνται από το τμήμα Marketing των επιχειρήσεων. Ακόμα θα αναγνωρίζει την αξία των Social Media στην σύγχρονη εποχή αλλά και τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα από την πολλαπλή χρήση τους. Επιπρόσθετα θα είναι σε θέση να σχεδιάζει μια στρατηγική marketing με τα προβλεπόμενα βήματα, καθώς και να αναγνωρίζει την συμβολή των νέων μέσων και τεχνολογιών στις επιχειρήσεις. Τέλος, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία για μια διαδικτυακή ανάλυση, ώστε να αξιολογεί την απόδοση μιας επιχείρησης στον ιστότοπο.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει πρωτίστως την γενική έννοια του Marketing , καθώς και την φιλοσοφία του. Ακόμα να γνωρίσει τα είδη marketing που χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες ώστε να προβάλλουν τα προϊόντα τους αλλά και τον ίδιο τον οργανισμό. Μέσω του προγράμματος ο ωφελούμενος θα μπορέσει να εισαχθεί στον χώρο των Social Media και να διακρίνει την χρησιμότητα τους στην ζωή του ανθρώπου. Βέβαια σκοπός είναι ο ωφελούμενος να αναγνωρίσει τη σημασία των ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών για το τμήμα marketing στις επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, να κατανοήσει το πλαίσιο για το σχεδιασμό της στρατηγικής του ηλεκτρονικού marketing, όπως και τα σημεία επιτυχίας μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Τέλος να γνωρίσει τις μεθόδους για τις διαδικτυακές αναλύσεις και να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για μια διαδικτυακή ανάλυση.

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει την έννοια του Marketing, τα στάδια εξέλιξής του, καθώς και την φιλοσοφία του. Επιπρόσθετα, να αντιληφθεί το ‘’Μίγμα Μάρκετινγκ’’, δηλαδή τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται για ένα επιτυχημένο Marketing. Ακόμα, να ξεχωρίσει τα πολλαπλά είδη Marketing, όπως και τον σχεδιασμό του.


Ωρες Διδασκαλίας: 22


Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι αρχικά ο ωφελούμενος να γνωρίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα χαρακτηριστικά τους αλλά και την χρησιμότητα τους. Ακόμα, να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των social media. Στην συνέχεια να μάθει τις ονομασίες και τις λειτουργίες τους και μέσα από αυτά να ξεχωρίσει τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα.


Ωρες Διδασκαλίας: 30


Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος πρωτίστως να αναγνωρίσει τη σημασία των ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών για το τμήμα marketing στις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια να κατανοήσει το πλαίσιο για το σχεδιασμό της στρατηγικής του ηλεκτρονικού marketing, όπως και τα σημεία επιτυχίας μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Τέλος, να κατανοήσει τις εφαρμογές του Διαδικτύου ως εργαλεία Marketing.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει τα Web Metrics και Analytics, καθώς και τους δείκτες διαδικτυακής ανάλυσης. Ακόμα να γνωρίσει τους δημοφιλείς δείκτες διαδικτυακής απόδοσης και να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την διαδικτυακή ανάλυση. Τέλος, να ξεχωρίσει τις μετρήσεις και τις αναλύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.


Ωρες Διδασκαλίας: 8


Επικοινωνία:

Δημήτρης Ζιούζιος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Δ.Μ
dziouzios@uowm.gr

Επικοινωνία:

Κων/νος Τσανακτσίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής. Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας,
ktsanaktsidis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο