Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας |

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στον Οδηγό Σπουδών κάθε Προγράμματος που υπάρχει στο διαδίκτυο καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής για κάθε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα.

Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στους οδηγούς σπουδών κάθε προγράμματος και ενημερώνονται οι υποψήφιοι μέσω email για την αποδοχή ή όχι της αίτησή τους.

Λόγω του ότι η παρακολούθηση των μαθημάτων σε αρκετά Επιμορφωτικά Προγράμματα γίνεται μέσω διαδικτύου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάποιου ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα είναι η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ενός φυλλομετρητή. Στις περιπτώσεις παρακολούθησης live online μαθημάτων, κρίνεται απαραίτητη η χρήσης διαδικτυακής κάμερας και μικροφώνου.

Η ανάλυση της οθόνης για τη βέλτιστη παρακολούθηση των μαθημάτων προτείνεται να είναι τουλάχιστον 1024x768.

Για την ανάγνωση των Οδηγών Σπουδών των προγραμμάτων απαιτείται η χρήση του προγράμματος Adobe Acrobat Reader.

TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο