Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Ημερομηνίες

Έναρξη:

15/03/2023

Λήξη:

15/05/2023

Διάρκεια:

80 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

Πληροφορίες

Σε όλους τους ενήλικες εργαζόμενους που έχουν τελειώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θέλουν να γνωρίσουν το Ηλεκτρονικό Εμπόριο  και τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης ασχολείται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δίνονται οι ορισμοί του διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και δίνεται έμφαση στην πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου, στον σχεδιασμό συστημάτων του και στην κατηγορία Β2Β. Αναλύονται οι μορφές του ηλεκτρονικού επιχειρείν και οι διεπιχειρηματικές συναλλαγές Β2Β. Ακόμη, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι κίνδυνοι και οι μορφές του. Γίνεται αναφορά για το ηλεκτρονικό χρήμα και τις διαδικτυακές συναλλαγές, καταγράφονται οι κίνδυνοι των συναλλαγών και οι μηχανισμοί ασφαλείας. Τέλος, δίνεται έμφαση στους κινδύνους της απώλειας των προσωπικών δεδομένων αλλά και στους τρόπους προστασίας τους.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης ασχολείται με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δίνονται οι ορισμοί του διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και δίνεται έμφαση στην πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου, στον σχεδιασμό συστημάτων του και στην κατηγορία Β2Β. Αναλύονται οι μορφές του ηλεκτρονικού επιχειρείν και οι διεπιχειρηματικές συναλλαγές Β2Β. Ακόμη, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι κίνδυνοι και οι μορφές του. Γίνεται αναφορά για το ηλεκτρονικό χρήμα και τις διαδικτυακές συναλλαγές, καταγράφονται οι κίνδυνοι των συναλλαγών και οι μηχανισμοί ασφαλείας. Τέλος, δίνεται έμφαση στους κινδύνους της απώλειας των προσωπικών δεδομένων αλλά και στους τρόπους προστασίας τους.

Σκοπός του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος την έννοια του διαδικτύου και τις σύγχρονες τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ακόμη, να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τους κινδύνους που κρύβει. Επίσης, να κατανοεί την έννοια των διεπιχειρηματικών συναλλαγών Β2Β, τα χαρακτηριστικά και τη χρησιμότητά τους και να γνωρίζει την χρήση ηλεκτρονικών πλατφόρμων και δημοπρασιών. Τέλος, να κατανοεί τους κίνδυνους απώλειας προσωπικών δεδομένων και τους μηχανισμούς ασφαλείας συστημάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Εργαζόμενοι – Υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βασικές γνώσεις Η/Υ

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γίνει μια περιγραφή των βασικών αρχών συστημάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου και συγκεκριμένα της κατηγορίας Β2Β σε σχεδιαστικό επίπεδο. Αναγράφονται οι γενικές αρχές σχεδιασμού συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου κατηγορίας Β2Β. Επιπλέον, γίνεται αναφορά του λογισμικού προγραμματισμού και προμηθειών των επιχειρηματικών πόρων (ERP) και δίνονται στοιχεία για την επικρατούσα κατάσταση στις Β2Β εφαρμογές.


Ωρες Διδασκαλίας: 4


Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να γίνει μια περιγραφή των βασικών αρχών συστημάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου και συγκεκριμένα της κατηγορίας Β2Β σε σχεδιαστικό επίπεδο. Αναγράφονται οι γενικές αρχές σχεδιασμού συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου κατηγορίας Β2Β. Επιπλέον, γίνεται αναφορά του λογισμικού προγραμματισμού και προμηθειών των επιχειρηματικών πόρων (ERP) και δίνονται στοιχεία για την επικρατούσα κατάσταση στις Β2Β εφαρμογές.


Ωρες Διδασκαλίας: 8


Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι η αναφορά στις διεπιχειρηματικές ηλεκτρονικές αγορές. Καταγράφεται η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν και οι μορφές του. Ακόμη, αναλύονται οι προϋποθέσεις επιτυχίας για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β. Δίνεται ο ορισμός, η εξέλιξη και το θεσμικό πλαίσιο των διεπιχειρηματικών συναλλαγών Β2Β και αναγράφονται τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα αλλά και η χρησιμότητα το εμπορίου Β2Β. Τέλος, αναφέρονται οι πλατφόρμες και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Σκοπός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής ενότητας είναι η ανάλυση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Καταγράφονται οι μορφές του, τα οφέλη του και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί. Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δίνεται το ιστορικό ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και το θεσμικό του πλαίσιο και ο τρόπος λειτουργίας του.


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να γίνει αναφορά στην έννοια του ηλεκτρονικού χρήματος και την ασφάλεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αναφέρονται ακόμη οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δίνεται ο ορισμός των κρυπτονομισμάτων και των βασικών τους χαρακτηριστικών και αναλύονται οι κίνδυνοι και οι απάτες που κρύβονται πίσω από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τέλος, γίνεται αναφορά στους μηχανισμούς και στις διαδικασίες ασφάλειας των ηλεκτρονικών καταστημάτων.


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η αναφορά στη Νομοθεσία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και την Ασφάλεια. Καταγράφονται οι κίνδυνοι απώλειας των δεδομένων και οι τρόποι προστασίας τους, πως μπορούν δηλαδή να διαφυλαχθούν τα προσωπικά δεδομένα και τέλος αναφέρονται οι απαιτήσεις και οι μηχανισμοί ασφάλειας συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου.


Ωρες Διδασκαλίας: 24


Επικοινωνία:

Δημήτρης Ζιούζιος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Δ.Μ
dziouzios@uowm.gr

Επικοινωνία:

Κων/νος Τσανακτσίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής. Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας,
ktsanaktsidis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο