Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περατωμένα Επιμορφωτικά προγράμματα

Τοκετός στο νερό

Τοκετός στο νερό

Ανώνυμες Αξιολογήσεις Επιμορφούμενων

απο τις φόρμες αξιολόγησης των παραπάνω Επιμορφωτικών μας προγραμμάτων

28-06-2021 12:47:35Επιμορφούμενος
Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες μου.
13-05-2022 12:47:355Επιμορφούμενος
Κατ'άλλα ενδιαφέρον πρόγραμμα για εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα στη γεωργία, ιδιαίτερα τώρα που την Κυριακη 15/5 θα έχουμε επαφή με εταιρίες που προσφέρουν τα συστήματα αυτά.
01-10-2020 10:51:46Επιμορφούμενος
Το περιεχόμενο του προγράμματος ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον
19-01-2022 12:43:35Επιμορφούμενος
Το γνωστικό επίπεδο των ενοτήτων ήταν πολύ υψηλό.
28-06-2021 12:47:35Επιμορφούμενος
Η καινοτομία του προγράμματος ήταν σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό
19-12-2021 01:53:13Επιμορφούμενος
Το περιεχόμενο των ενοτήτων περιελάμβανε πάρα πολύ σύγχρονες κι επίκαιρες γνώσεις.
09-12-2020 23:41:15Επιμορφούμενος
Χρησιμοποιήθηκαν πολύ σύγχρονα εποπτικά µέσα (παρουσιάσεις, βίντεο κ.τ.λ.) κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων
19-11-2021 20:49:35Επιμορφούμενος
Οι εργασίες που μας ανατέθηκαν μας βοήθησαν πάρα πολύ να κατανοήσουμε το υπό µελέτη θέµα
27-06-2021 16:10:23Επιμορφούμενος
Ο λόγος για τον οποίο παρακολούθησα το πρόγραμμα αυτό ήταν η απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
09-06-2021 19:01:47Επιμορφούμενος
Οι διαλέξεις συνεισφέρουν πάρα πολύ στην ευκολότερη κατανόηση του γνωστικού αντικειµένου του προγράμματος.
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο