Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.

Ημερομηνίες

Έναρξη:

15/03/2023

Λήξη:

30/04/2023

Διάρκεια:

80 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

Πληροφορίες

Εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με υποχρεωτική εκπαίδευση.

Σε κάθε εφαρμογή (Χρήση του υπολογιστή και Διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου, Bάσεις Δεδομένων,  Παρουσιάσεις) ο καταρτιζόμενος θα εκπαιδευτεί στο να εισάγει και να επεξεργάζεται δεδομένα, να εργάζεται στα πλαίσια δεδομένων προδιαγραφών και να ολοκληρώνει σωστά μία σειρά εργασιών.

Θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται, να αντιγράφει, να αποθηκεύει και / ή να εκτυπώνει τα δεδομένα πάνω στα οποία εργάζεται.

Απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, εντελώς απαραίτητων στις ημέρες μας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους καταρτιζόμενους στην αποτελεσματική χρήση της Τεχνολογίας των Πληροφοριών ώστε να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού – software.

Να καταρτισθούν

 1. Βασική χρήση υπολογιστών.
 2. Πλοήγηση στο διαδίκτυο
 3. Επεξεργαστή κειμένου.
 4. Λογιστικά φύλλα ή
 5. PowerPoint ή
 6. Access

 

Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση

1:Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Σκοπός είναι η γνωριμία-εξοικείωση με τον υπολογιστή. Πώς ανοίγει, κλείνει ο υπολογιστής, τι είναι το λειτουργικό του σύστημα, ποια είναι η λογική των παραθύρων και πώς ο χρήστης χειρίζεται το ποντίκι. Να μάθει επίσης ο καταρτιζόμενος ότι όλα είναι οργανωμένα σε αρχεία που τακτοποιούνται σε φακέλους. Πώς διατηρείται η ασφάλεια του υπολογιστή με τα αρχεία backup και πώς βελτιώνεται η απόδοσή του με την ανασυγκρότηση του δίσκου.


Ωρες Διδασκαλίας: 10


Σκοπός είναι η γνωριμία και εξοικείωση με τον επεξεργαστή κειμένου Word. Η γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας και τα εργαλεία του. Πώς να δημιουργούν, να μορφοποιούν, να αποθηκεύουν να εκτυπώνουν και να ανοίγουν ένα έγγραφο. Να εισάγουν εικόνες και να εκμεταλλεύονται τις βοηθητικές υποστηρικτικές λειτουργίες του (ορθογράφο και οι διάφορες προβολές).


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Παρουσιάζεται το περιβάλλον του Excel και οι βασικές λειτουργίες του. Δημιουργούνται Λ.Φ στα οποία καταχωρούνται δεδομένα και τύποι. Εισάγονται οι αριθμητικοί τελεστές και οι συναρτήσεις του. Παρουσιάζονται τα γραφήματα και απεικονίζονται γραφικά στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Λ.Φ.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Η εξοικείωση με την έννοια των Βάσεων Δεδομένων και το εργαλείο διαχείρισής τους την Access.

Θα παρουσιαστούν οι πίνακες και θα εισαχθούν δεδομένα με τη μορφή εγγραφών. Θα ενημερωθούν και θα διαγραφούν καταχωρημένες πληροφορίες.

Θα εισαχθούν οι φόρμες και τα ερωτήματα. Μέσω αυτών θα εισαχθούν και θα αναζητηθούν συγκεκριμένες εγγραφές,

Τέλος θα παρουσιαστούν οι εκθέσεις και η λογική των σχεσιακών Β.Δ. με δύο ή περισσότερους συνδεδεμένους πίνακες και θα εισαχθεί η έννοια των ευρετηρίων.


Ωρες Διδασκαλίας: 10


Γνωριμία με τον κόσμο του διαδικτύου και τον τρόπο λειτουργίας του Παγκόσμιου ιστού. Θα γνωρίσουν τον φυλλομετρητή (Edge) και τις δυνατότητές του. Τη λειτουργία των αγαπημένων, τον ορισμό αρχικής σελίδας, την αποθήκευση εικόνων από το διαδίκτυο, την εκτύπωση  και αποθήκευσή της.

Θα εισαχθεί το Outlook και θα παρουσιαστούν οι κυριότερες λειτουργίες του, δημιουργία λογαριασμού email δημιουργία μηνύματος, ο προγραμματισμός σύσκεψης, δημιουργία επαφών κλπ.


Ωρες Διδασκαλίας: 10


Θα εισαχθούν οι γενικές οδηγίες και καλές πρακτικές των παρουσιάσεων.

Ως εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων θα εισαχθεί το Power Point. Αρχικά θα παρουσιαστούν τα εργαλεία του Power Point και το πώς δημιουργείται νέα παρουσίαση και ανοίγεται υφιστάμενη.

Πώς δημιουργούνται και μορφοποιούνται διαφάνειες και πώς εισάγονται σε αυτές κείμενο εικόνες και πολυμέσα. Πώς αποθηκεύεται η παρουσίαση και πώς μπορεί να προβληθεί.

Σε επόμενο βήμα θα εμπλουτιστούν οι παρουσιάσεις με οργανογράμματα, εφέ κίνησης και εναλλαγής τους και μηχανισμός μετάβασης.

Τέλος θα επιδειχθεί πως εκτυπώνεται η παρουσίαση σε διάφορες επιλεγμένες μορφές.


Ωρες Διδασκαλίας: 10


Επικοινωνία:

Φωτιάδης Δημήτριος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας
dfotiadis@uowm.gr

Επικοινωνία:

Σινάτκας Ιωάννης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας br> isinatkas@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο