×

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Συμβουλευτική εκπαίδευσης στον επαγγελματικό προσανατολισμό και ανάπτυξη σταδιοδρομίας

Ημερομηνίες

Έναρξη:

01/12/2022

Λήξη:

30/06/2023

Διάρκεια:

450 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

180 €
(δυνατότητα τριών δόσεων)

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Αιτήσεις εώς:

30/11/2022

Πληροφορίες

 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πτυχιούχους Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σχολών
 • Σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, αδιόριστους και μόνιμους
 • Σε Συμβούλους, διευθυντές, προϊσταμένους Οργανισμών και Επιχειρήσεων
 • Σε Συμβούλους, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, εργαζόμενους σε τομείς Ψυχικής Υγείας
 • Σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • Σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Στην απόχτηση γνώσεων στις βασικές δεξιότητες του συμβούλου (coach), στη διαδικασία της συμβουλευτικής (coaching), τη σχέση συμβούλου (coach) με τον συμβουλευόμενο (coachee), στις βασικές ηθικές θεωρίες φιλοσόφων (Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Στωικοί) ως πρόδρομοι της συμβουλευτικής και στη συμβολή της Συμβουλευτικής στη δυναμική της επικοινωνίας και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
 • Εκτίμηση και αξιολόγηση της χρονικής καταλληλόλητας για συμβουλευτική παρέμβαση και επαγγελματική συμβουλευτική, βάσει των κινήτρων και αναγκών των συμβουλευόμενων
 • Στη βελτίωση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων των συμβουλευόμενων στην αυτοαντίληψη, στην αυτοεκτίμηση, στην αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τον εαυτό τους και τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Στην απόκτηση γνώσεων και εφαρμογής των βασικών ποιοτικών στοιχείων της συμβουλευτικής, που αφορούν στάσεις και δεξιότητες, επικοινωνιακές, διαχείρισης και συναισθηματικής προσέγγισης, του συμβούλου προς τον συμβουλευόμενο
 • Στην κατανόηση των βασικών εννοιών της ενσυνειδητότητας, της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης στις επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις και διαπροσωπικές σχέσεις των συμβουλευομένων, ώστε να αναγνωρίζουν τις προσωπικές δυνάμεις και αδυναμίες, τις ικανότητες αυτοδιαχείρισης και αυτοελέγχου, ώστε να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επαγγελματική τους ζωή που σχετίζονται με το περιβάλλον, τις ευκαιρίες και τις ενέργειες αλλαγής στη ζωή του
 • Στην απόχτηση βασικών γνώσεων για τη δημιουργία του ατόμου/επαγγελματικού τους προφίλ μέσα από τη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, με αφετηρία τη Σχολή των ανθρωπίνων σχέσεων και τη μετέπειτα σχολή της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, που έφεραν τον άνθρωπο στο επίκεντρο του εργασιακού χώρου ως το πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του συστήματος. Απόκτηση γνώσεων αναφορικά με τους προδρόμους της ανθρώπινης συμπεριφοράς με βασική τη Σχολή της Επιστήμης της Συμπεριφοράς
 • Στην ανίχνευση και στη συνειδητοποίηση των σχέσεων μεταξύ γλωσσικών και ψυχολογικών φαινομένων, στη διερεύνηση της συμβολής της πειραματικής ψυχολογίας στη γλωσσική επικοινωνία, στη ανάπτυξη της θεωρίας της πληροφορίας, στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πληροφοριών με επιτυχή προσέγγιση της ψυχογλωσσολογίας στην επικοινωνία, στη γνωσιακή ψυχολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη γλωσσική πραγματολογία, προκειμένου να διαμορφώσουν και να αναπτύξουν το ατομικό τους προφίλ
 • Στη διαμόρφωση και δημιουργία ενός ρεαλιστικού σχεδίου δράσης, ώστε να πετύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους μέσα από μια συμβουλευτική διαδικασία, που θα τους βοηθήσει στις επιλογές, στις αποφάσεις τους, στη διάκριση των ρόλων στη ζωή τους.
 • Στη γνώση, στη βελτίωση και στη ανάπτυξη ικανοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών σε σχέση με το πεδίο της Συμβουλευτικής. Γνώση στην Τηλεσυμβουλευτική ως την παροχή υπηρεσιών διαμέσου ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το συγκεκριμένο Δια Βίου Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να παρέχει βασικές γνώσεις στη θεωρία και στην πράξη στο χώρο της Συμβουλευτικής αναφορικά με την ιστορική απαρχή της, τη σημασία και τους στόχους της, την προσωπικότητα του συμβούλου-μέντορα, τις δεξιότητες, που πρέπει με κάποιο τρόπο να μεταδώσει στο συμβουλευόμενο, όπως ενσυνειδητότητα, συναισθηματική νοημοσύνη, αυτοβελτίωση, αυτοπραγμάτωση και όλες εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ενδυνάμωση του ατομικού εαυτού και των διαπροσωπικών σχέσεων με τους άλλους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη σχέση της Συμβουλευτικής με τη Συμβουλευτική του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, με στόχο τη δραστηριοποίηση παροχής συμβουλευτικής του ατομικού προφίλ, της προσωπικής ανάπτυξης, της εργασίας κ.ά.

Η εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας παρέχει σημαντικά εφόδια τόσο στο Σύμβουλο όσο και στον συμβουλευόμενο, καθώς ο πρώτος καθοδηγεί τον δεύτερο στην αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών, σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, στη δημιουργία ρεαλιστικού σχεδίου δράσης για την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων, τον επανασχεδιασμό και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους, στη γνώση και εμβάθυνση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία τους, στην κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης με επιλογές και αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον τους

Η εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σήμερα και ειδικότερα σήμερα, όπου ο άνθρωπος βιώνει αβέβαιες και κρίσιμες καταστάσεις εν μέσω πανδημιών, αντιμετωπίζοντας ζητήματα αλλαγών σε συνδυασμό με τις διακυμάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς.Στο πλαίσιο αυτό η Συμβουλευτική παρέχει τη δυνατότητα της συνειδητοποίησης και της ετοιμότητας για αναγνώριση και αξιολόγηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να διαχειριστούν οι ενδιαφερόμενοι καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια τη σταδιοδρομία τους σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Αυτή την αυτοδιαχείριση θα πετύχουν με την ανάπτυξη γνώσεων στη θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, στις συμπεριφορικές θεωρίες, στην ψυχογλωσσολογία, για την αποφυγή άγχους, ψυχικών διαταραχών, φόβου και έλλειψης αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, όπως και στις νέες τεχνολογίες. Αυτή η ατομική σχέση συμβούλου και συμβουλευόμενου μπορεί να αναπτυχθεί και μέσα από τη διασύνδεση της τεχνολογίας με τη Συμβουλευτική και ειδικότερα στο πεδίο της Τηλεσυμβουλευτικής.

Το παρόν Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Συμβουλευτική Εκπαίδευσης Επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξη σταδιοδρομίας αποσκοπεί στην επιμόρφωση και κατάρτιση σε ζητήματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας των εφήβων και των ενηλίκων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.  Οι επιμορφούμενοι θα μπορούν με την ανάλογη συμβουλευτική καθοδήγηση να βοηθήσουν τους συμβουλευόμενους να συνειδητοποιούν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους, να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία τους, να εξισορροπούν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, να λαμβάνουν αποφάσεις και να σχεδιάζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Να έχουν τη δυνατότητα να. διαχειριστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα της προσωπικότητάς τους, να επιδιώξουν την ατομική τους βελτίωση, αυτοπραγμάτωση και συμπεριφορά, ώστε να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων που προκαλούνται από απρόσμενες αλλαγές στο επαγγελματικό και στο εργασιακό, το οποίο διαρκώς επηρεάζεται από την οικονομική και ηθική κρίση, πανδημίες, περιβαλλοντικές αλλαγές κ.ά.

Επιδιώκεται η ανίχνευση και η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας να εκπαιδευτούν οι συμβουλευόμενοι στη μάθηση, στην αναζήτηση και στην επεξεργασία πληροφοριών, που αφορούν σε επαγγελματικές διεξόδους και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Μεγαλύτερη εμβάθυνση στη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, των ενδιαφερόντων τους, των δεξιοτήτων και των αξιών τους, ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν το ατομικό τους προφίλ, που θα τους βοηθήσει από το να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, αν είναι υποψήφιοι στην Γ/θμια εκπαίδευση μέχρι και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, επαναπροσδιορίζοντας την επαγγελματική τους πορεία.Βασικός στόχος ο προσανατολισμός τους για την πραγμάτωση του επαγγελματικού τους σχεδιασμού και τη διάκριση και διασαφήνιση των ρόλων που θα αναλάβουν στη ζωή τους.Η Συμβουλευτική Εκπαίδευσης Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας προσφέρει μια βασική κατάρτιση και εκπαίδευση στο Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας, ώστε να κατακτήσει την τέχνη να μοιραστεί τις γνώσεις και τις εμπειρίες του με όσους αναζητούν τη βοήθειά τους σε ζητήματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, εκπαίδευσης και σπουδών, προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης, λήψης αποφάσεων, επαγγελματικού προφίλ και σύνδεσης της συμβουλευτικής με τις νέες τεχνολογίες.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

 • Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι το φιλοσοφικό υπόβαθρο και τα σύγχρονα ρεύματα της Συμβουλευτικής και τη συμβουλευτική βοήθεια στη βελτίωση της Επικοινωνίας και στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων.
 • Να αντιληφθούν τη σημασία του Επαγγελματικού προσανατολισμού και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των εφήβων και των ενηλίκων
 • Να μπορούν να διαχωρίζουν τη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού από τα άλλα πεδία της Συμβουλευτικής, να κατανοήσουν τα στάδια αυτής της συμβουλευτικής διαδικασίας, καθώς και τη σκοπιμότητά της
 • Να αναπτύξουν ικανότητες-δεξιότητες στην επικοινωνία, στην αυτοβελτίωση, στον αυτοέλεγχο και στη διαχείριση αλλαγών και κρίσιμων καταστάσεων στην επαγγελματική της καριέρα, στη λήψη αποφάσεων κ.ά.
 • Να αποχτήσουν γνώσεις στην ψυχογλωσσολογία, εμβαθύνοντας στις πτυχές της γλώσσας και της ομιλίας, στη σχέση της γλώσσας και του ψυχισμού και να κατανοήσουν τους ψυχικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν τον άνθρωπο να χρησιμοποιεί τη γλώσσα και να διεισδύσουν στις γνωστικές διαδικασίες της αντίληψης, της μνήμης και της σκέψης και μέσω αυτών των γνώσεων να οδηγηθούν στην κατανόηση της σημασίας που έχει η ψυχογλωσσολογία στις διαπροσωπικές σχέσεις, ώστε να γνωρίσουν και να αναλύσουν στοιχεία της προσωπικότητά τους, δυνατότητες και αδυναμίες, και να δημιουργήσουν το επαγγελματικό τους προφίλ
 • Να αποχτήσουν τη δυνατότητα αυτοδιαχείρισης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πληροφοριώνγια την ενδυνάμωση του ατομικού τους προφίλ, αλλά και να ασκήσουν την ικανότητά τους να σχεδιάζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αναγνωρίζοντας τους διακριτούς ρόλους που θα αναλάβουν στη ζωή τους σε σχέση και με την προσωπική ανάπτυξη
 • Να εξοικειωθούν με συστήματα κατηγοριοποίησης επαγγελμάτων και να διακρίνουν τις θετικές στάσεις και δεξιότητες του συμβούλου στη μετάδοσης και παρουσίαση αυτής της ταξινόμησης μέσα από την προσέγγιση του συμβούλου προς το συμβουλευόμενο, καθώς και τη σύγχρονη ενημέρωση για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ειδικότητες, κ.ά.
 • Να αποχτήσουν γνώσεις αναφορικά με τη δομή και την ερευνητική διάσταση μιας επαγγελματικής μονογραφίας
 • Να εμβαθύνουν στις γνώσεις και σχέσεις της συμβουλευτικής με τις Νέες Τεχνολογίες και να ασκηθούν στην Τηλεσυμβουλευτική.
 • Σε Πτυχιούχους Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, και ειδικότερα πτυχιούχους Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σχολών
 • Σε Συμβούλους, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, εργαζόμενους σε τομείς Ψυχικής Υγείας
 • Σε Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, αδιόριστους και μόνιμους
 • Σε Συμβούλους, διευθυντές, προϊσταμένους Οργανισμών και Επιχειρήσεων
 • Σε αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • Σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στόχος:

  • Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη συμβουλευτική, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην ενσυνειδητότητα και στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της προσωπικότητας με την αρωγή της ψυχογλωσσολογίας, στις στρατηγικές μάθησης, στις νέες τεχνολογίες κ.ά.
  • Να αναπτύξουν νέες επικοινωνιακές στρατηγικές και τεχνικές για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων και των απρόβλεπτων καταστάσεων στην εκπαίδευση και γενικότερα στο εργασιακό περιβάλλον
  • Να γνωρίσουν και να ασκηθούν στη διαπραγμάτευση ως ευέλικτο μοντέλο επικοινωνίας και ψύχραιμης αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων και αλλαγών
  • Να κατανοήσουν τη δυναμική της γλωσσοψυχολογίας και τη διαλεκτική της σχέση με το συναίσθημα και κατά συνέπεια με τις διαπροσωπικές σχέσεις
  • Να αποχτήσουν γνώσεις στις νέες τεχνολογίες, διακρίνοντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις και γενικότερα στην επικοινωνία

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

Ένα από τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας επιμορφούμενων αποτελεί το τρέχων εργασιακό  status τους. Ως εκ τούτου:

   • Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σχολών
   • Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, εργαζόμενοι σε τομείς Ψυχικής Υγείας

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις- προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):

 • Βασικές γνώσεις σε υπολογιστή (word, excel, powerpoint, internet) και κατοχή προσωπικού λογαριασμού email
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο και σύνδεσης με πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
 • Προαιρετικά: Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower)

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

 • Σκοπός Διδακτικής Ενότητας
  • Σημασία, φιλοσοφικό υπόβαθρο και σύγχρονα ρεύματα της Συμβουλευτικής, που αποτελεί μια μορφή επικοινωνίας μέσω της οποίας επιχειρείται η επίλυση κοινωνικών, προσωπικών και επαγγελματικών προβλημάτων και η απόχτηση δεξιοτήτων
  • Βασικές θεωρήσεις συμβουλευτικής ψυχολογίας με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία (ενεργητική ακρόαση, παράφραση, μεταμηνύματα γλώσσα σώματοςκ.ά.
  • Σημασία της Συμβουλευτικής, είδη συμβουλευτικής, δεξιότητες/υπόβαθρο, σημασία και ορισμός της Συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, σχέσεις με την αγορά εργασίας

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25

 

 • Γνώσεις αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του Συμβούλου
 • Γνώσεις, δεξιότητες, τεχνικές και ικανότητες, η προσωπικότητα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας
 • Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας και ικανότητες, προφίλ επιχειρηματία

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25

 • Ορισμός,περιεχόμενο και σημασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, βασικές αρχές Επαγγελματικού προσανατολισμού, επάγγελμα, επαγγελματικές αξίες, νέα δεδομένα και τάσεις
 • Σύγχρονες προβολές και προσεγγίσεις της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, διαχείριση σταδιοδρομίας υπό το πρίσμα διαρκών οικονομικών, κοινωνικών περιβαλλοντικών και πολιτικών αλλαγών
 • Βασικές έννοιες ομαδικής συμβουλευτικής, τεχνικές σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού ομάδων, δυναμική της ομάδας, ομάδες ετεροπολιτισμικές κ.ά.

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25

 • Έννοια, περιεχόμενο και υπόβαθρο της επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ψυχολογικές και μη ψυχολογικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, θεωρίες χαρακτηριστικών και παραγόντων, γενικές θεωρήσεις, παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη, διαδικασία, πορείακαι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ικανότητες συλλογής, αξιολόγησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πληροφοριών, θεωρίες επαγγελματικής επιλογής σε σχέση με τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, τεχνικές λήψης επαγγελματικών αποφάσεων, εφαρμογές αποφάσεων, στάδια μετάβασης, παράγοντες επηρεασμού των σταδίων σε συνδυασμό με τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης ανάλογα με το προφίλ των συμβουλευομένων

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25

 • Ανάπτυξη,σημασία και ανάδειξη δεξιοτήτωντου Συμβούλου που απαιτούνται για τη επαγγελματική συμβουλευτική από το NationalCareerDevelopmentAssociation (NCDA)
 • Δεξιότητες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής
 • Δεξιότητες αξιολόγησης ατόμων και ομάδων
 • Δεξιότητες για ανάπτυξη, σχεδιασμό, εφαρμογή και διαχείριση αναλυτικών προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης σε ποικίλα περιβάλλοντα
 • Γνώσεις και δεξιότητες για την καθοδήγηση ατόμων και οργανισμών να επιτελέσουν αποτελεσματικά τη διαδικασία επαγγελματικής συμβουλευτικής, καθώς και στο πλαίσιο της δεοντολογίας και του νόμου
 • Γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τη διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής σε έτερες και ανομοιογενείς πληθυσμιακές ομάδες
 • Δεξιότητες και στάσεις συμβούλου αναφορικά με την παροχή υποστήριξης με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε άτομα για τον επαγγελματικό σχεδιασμό τους
 • Οι έξι τύποι επαγγελματικής προσωπικότητας του J. Holland

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25

 • Μέθοδοι και τεχνικές, που χρησιμοποιούνται στη συμβουλευτική
 • Σύνταξη βιογραφικού και προετοιμασία για συνεντεύξεις
 • Παίξιμο ρόλων, προσομοιώσεις με στόχο την επικέντρωση σε δράσεις ή μορφές συμπεριφοράς που το άτομο συναντά δυσκολίες

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25

 • Δεξιότητες επαγγελματικής προσαρμοστικότητας με προσανατολισμό το εργασιακό μέλλον
 • Αυτοαποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας, επάρκεια του ατόμου να αντιμετωπίσει και να ανταποκριθεί σε ποικίλα θέματα που αφορούν τη σταδιοδρομία του
 • Επαγγελματική ανθεκτικότητα
 • Δημιουργικότητα στην εργασία

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25

 • Τεχνικές για τη δημιουργία επαγγελματικού προφίλ
 • Ανάδειξη ατομικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και αξιών
 • Τεχνικές και ικανότητες στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων και αποφάσεων σταδιοδρομίας

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25

 • Σημασία και χρήση ψυχομετρικών εργαλείων
 • Ένταξη ψυχομετρικών εργαλείων στη συμβουλευτική διαδικασία προσανατολισμού και σταδιοδρομίας
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και επαγγελματική αξιολόγηση
 • Μέτρηση και ερωτηματολόγια επαγγελματικών ενδιαφερόντων

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25

 • Αξιοποίηση και χρήση τεχνολογιών, πληροφορίας και επικοινωνίας στην επαγγελματική συμβουλευτική
 • Ηλεκτρονικά συστήματα και Ιστότοποι, δείγματα ιστοτόπων
 • Δημιουργία εικονικού κέντρου επαγγελματικής συμβουλευτικής, πρόσβαση στη συμβουλευτική μέσω διαδικτύου

ώρες Διδακτικής Ενότητας: 25

Επικοινωνία:

Αποστολία Αχλαδά

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Υποψήφια Διδάκτορας Π.Δ.Μ
liapsy2@yahoo.gr

Επικοινωνία:

Σωτηρία Τριαντάρη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγήτρια. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
striantari@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο