Ετικέτες

Προγράμματα

Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Ποιότητα και ασφάλεια στη Ναυτιλία”, με 7 θεματικές ενότητες

Το πρόγραμμα περιέχει 7 ενότητες οι οποίες καλύπτουν όλες τις πτυχές ασφάλειας των εμπορικών πλοίων, έτσι ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλει έχει το δικαίωμα επιλογής από 1 έως 7 θεματικές ενότητες, ανάλογα το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αλλά και για την […]