Ετικέτες

Δραστηριότητες

Πλήθος νέων προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Με ένα μεγάλο πλήθος νέων προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ξεκινά η λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τη νέα διοικητική και λειτουργική του δομή. Οι προτάσεις εντάσσονται σε διάφορα γνωστικά πεδία και χαρακτηρίζονται από την καινοτομία και το νέο αέρα που φέρνουν στο χώρο των επιμορφώσεων ενηλίκων. […]