Πλήθος νέων προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Δραστηριότητες

Με ένα μεγάλο πλήθος νέων προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ξεκινά η λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τη νέα διοικητική και λειτουργική του δομή. Οι προτάσεις εντάσσονται σε διάφορα γνωστικά πεδία και χαρακτηρίζονται από την καινοτομία και το νέο αέρα που φέρνουν στο χώρο των επιμορφώσεων ενηλίκων. Χαρακτηριστικά τίτλοι προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί και είναι προς έγκριση είναι οι εξής:

 

  • Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών. Πρακτικής εφαρμογές στη Διοίκηση.
  • Ελληνική Μουσική Παράδοση: σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων και παιδαγωγικές πρακτικές σε μεταναστευτικές δομές και διαπολιτισμικά σχολεία.
  • Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS.
  • Ship Damage Stability
  • Λειτουργική Διαχείριση Πλοίων – Ship Operation
  • Σύγχρονη Ναυτική Μετεωρολογία
  • Ναυτικό & Ναυτιλιακό Δίκαιο
  • Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων – ISM
  • Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης – T.M.S.A

 

Το αμέσως προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των προτεινόμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων από το Συμβούλιο Διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και η διαδικασία έγκρισης από το Πρυτανικό Συμβούλιο, προκειμένου να τα προαναφερθέντα προγράμματα να ξεκινήσουν άμεσα τη λειτουργία τους στους χρόνους που έχουν προδιαγραφεί.

Ετικέτες: