×

ΕΛΕΝΗ ΚΥΤΙΔΟΥ

Ιδιότητα : ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Δικτυακές εφαρμογές, Ειδική αγωγή, Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, Πληροφοριακά συστήματα, Ρομποτική

Εκπαιδευτική Ρομποτική, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαιδευτικές Δράσεις σε Μουσεία, Πληροφοριακά Συστήματα, Ιστοσελίδες, Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Web 2.0, Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Μέθοδοι Διδασκαλίας.

TOP