×

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ιδιότητα : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Είμαι επαγγελματίας Σύμβουλος Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Εργάζομαι ως Τεχνικός Ασφαλείας και Μελετητής στον Τομέα των Μελετών Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου.
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων μου είναι και η εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την Αναγνώριση του επαγγελματικού κινδύνου, τα μέτρα προστασίας όπως και η
ανάπτυξη μια ασφαλούς συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση εργασιών. Έχω εμπειρία στις εκπαιδεύσεις και πιστεύω ότι μπορώ να την μεταφέρω και στους άλλους.

TOP