×

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΟΥ

Ιδιότητα : ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Εκπαίδευση ενηλίκων – Κατάρτιση, Λογιστική, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Τραπεζική, Χρηματοοικονομική

Εργάζομαι ως ακαδημαϊκός υπότροφος στο ΠΔΜ , στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, 1,5 έτη, και έχω εργασιακή εμπειρία 16 ετών στον τραπεζικό κλάδο, ως αναλύτρια μεγάλων επιχειρήσεων, διευθύντρια τραπεζικού καταστήματος 4 έτη διδασκαλίας ως συνεργάτης καθηγητής στο ΤΕΙ Δυτ.Μακεδονίας σε μαθήματα όπως, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εργαστήριο SPSS και Διεθνείς Χρηματαγορές. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει την διαδικασία πιστοποίησης ως εκπαιδευτής ενηλίκων στον ΕΟΠΠΕΠ , και έχω πρόσφατα βεβαίωση ολοκλήρωσης πιστοποίησης στην Ειδική Αγωγή καθώς και τη Σχολική ψυχολογία.

TOP