×

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΑΓΙΑΣ

Ιδιότητα : ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Ειδική αγωγή

Η επαγγελματική μου διαδρομή ξεκίνησε το 1992 και μέχρι σήμερα, κατά κύριο λόγο, αφορά τα
άτομα με αναπηρία. Από το 1992 μέχρι το 2002 εργάστηκα σαν κοινωνικό λειτουργός σε κέντρο
επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, ειδικό εργαστήρι Κοζάνης,
από το 2003 μέχρι και σήμερα εργάζομαι ως κοινωνικός λειτουργός στο ΚΕΣΥ της Κοζάνης, ,
επίσης από το 2028 είμαι μέλος της ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης με τον διακριτικό τίτλο ΑΠΑΝΕΜΟ και
πρόεδρος της διοικούσας επιτροπή. Η μακρόχρονη επαγγελματική μου πορεία στο χώρο της
αναπηρίας, θα μου επιτρέψει να σταθώ στις απαιτήσεις της επιμόρφωσης και η πλούσια εμπειρία,
που αποκόμισα όλα αυτά τα χρόνια, θα είναι χρήσιμη για τους νέους ανθρώπους που θα επιλέξουν
να επιμορφωθούν μέσα από τα προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

TOP