×

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΗΜΟΥΡΤΑΣ

Ιδιότητα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Ειδική αγωγή, Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική και διαχείριση μονάδων παραγωγής

Η δια βίου μάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων, είναι ένα κομμάτι που εντάσσεται στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία και μέσω των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ, θα είναι η επιβεβαίωση των κόπων μου.

TOP