×

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΛΙΑΦΗ

Ιδιότητα : ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Εκπαίδευση ενηλίκων – Κατάρτιση, Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, Επιστήμες αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογία τροφίμων

Το επιστημονικό μου ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων με Καινοτόμες Προσεγγίσεις και Μεθόδους Διδασκαλίας, στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, στη Διδακτική της Διατροφής και της επιμόρφωσης Διατροφολόγων – Διαιτολόγων.
Σε ό,τι αφορά στον επαγγελματικό τομέα θα με ενδιέφερε να απασχοληθώ σε εκπαιδευτικό φορέα ως εκπαιδεύτρια, συντονίστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφώτρια συναδέλφων διατροφολόγων και εκπαιδευτών ενηλίκων εν γένει.
Για τους ανωτέρω λόγους και, επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη τη μακρόχρονη πείρα μου ως εκπαιδεύτρια, τις οργανωτικές, επικοινωνιακές και άλλες δεξιότητές μου, εκτιμώ ότι έχω να προσφέρω πολλά ως εκπαιδεύτρια επιμορφωτικών προγραμμάτων που υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Παραμένω στη διάθεσή σας για διεξαγωγή έρευνας εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων!

TOP