×

ΑΛΕΞΙΑ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ

Ιδιότητα : ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Διοίκηση, Ελεγκτική, Λογιστική

Θεωρώ πως το έργο του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι σημαντικότατο και θα ήθελα να συμβάλω στην
αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων προς φοίτηση στο ΚΕΔΙΒΙΜ.
Έχω διδάξει σε Ιδιωτικό ΚΕΚ πριν πολλά χρόνια στους τομείς της Λογιστικής και εφαρμογές
Προγραμμάτων Λογιστικής.

TOP