×

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ

Ιδιότητα : Δημόσιος Υπάλληλος-Διευθυντής Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Μαθηματικά & στατιστική, Στατιστική – Ανάλυση δεδομένων
TOP