Εκπαιδευτική ρομποτική – STEAM για εκπαιδευτικούς

Η επιμόρφωση είναι διαθέσιμη

Πού απευθύνεται

To πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να επιμορφωθούν και να γίνουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ρομποτικής – STEAM. Πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα επωφελούνται:

  • Εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής που επιθυμούν να προσληφθούν ή να διοριστούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Το πρόγραμμα προσφέρει:
   • Δύο (2) μόρια για προσλήψεις ή διορισμούς (ν.4589/2019) Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.
   • Δύο (2) μόρια για προσλήψεις ή διορισμούς (ν.4589/2019) Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
   • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1088/2-4-2019).
  • Εκπαιδευτικοί προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, φροντιστήρια και άλλα κέντρα επιμόρφωσης και επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση εκπαιδευτικής ρομποτικής – STEAM.
  • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές παιδαγωγικής και σχολών θετικών επιστημών (πληροφορικής, μαθηματικών, φυσικής κ.λ.π) που στοχεύουν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα κατά την μετέπειτα διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
  • Εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να εργαστούν σε κέντρα δια βίου μάθησης και άλλες δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να επιμορφωθούν στο πεδίο STEAM – εκπαιδευτική ρομποτική.

Πού στοχεύει

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία στο πλαίσιο STEAM – εκπαιδευτικής ρομποτικής, προσφέροντας επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, καλύπτοντας τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.


Τι αναμένεται να επιτευχθεί

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις, θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα διαμορφώσουν στάσεις έτσι ώστε:

 • να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο STEAM – εκπαιδευτική ρομποτική, αξιοποιώντας σχετικές μεθοδολογίες,
 • να οργανώνουν και να διαχειρίζονται εργαστήρια και μαθητικές ομάδες εκπαιδευτικής ρομποτικής,
 • να αξιοποιούν τις πιο σύγχρονες πλατφόρμες εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, σε φροντιστήρια, σε κέντρα δια βίου μάθησης και σε άλλες δημόσιες και ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης που εστιάζουν στο πλαίσιο STEAM – εκπαιδευτική ρομποτική.


Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν στο πλαίσιο STEAM – εκπαιδευτική ρομποτική, για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Να προσφέρει τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις σε θέματα μεθοδολογίας και ενσωμάτωσης της εκπαιδευτικής ρομποτικής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσα από το πλαίσιο STEAM,
 • να εισάγει καινοτομίες και καλές πρακτικές από την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα γύρω από το STEAM και την εκπαιδευτική ρομποτική,
 • να αναπτύξει δεξιότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο STEAM – εκπαιδευτικής ρομποτικής από τους εκπαιδευτικούς,
 • να αναπτύξει δεξιότητες αξιοποίησης των πιο σύγχρονων εργαλείων εκπαιδευτικής ρομποτικής,
 • να αναπτύξει δεξιότητες για θέματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του πλαισίου STEAM – εκπαιδευτικής ρομποτικής, όπως η οργάνωση του εργαστηρίου, των ομάδων και η συμμετοχή σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς,
 • να διαμορφώσει στάσεις και αντιλήψεις για την χρησιμότητα του πλαισίου STEAM – εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μαθησιακοί στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής από διάφορες εκπαιδευτικές θεωρίες και ειδικότερα στο πλαίσιο STEAM.
 • Να κατανοούν και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις βασικές μεθοδολογίες που συνδέονται με την εκπαιδευτική ρομποτική στο πλαίσιο STEAM.
 • Να είναι σε θέση να σχεδιάζουν να υλοποιούν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διδακτικές ακολουθίες εκπαιδευτικής ρομποτικής στο πλαίσιο STEAM, ορίζοντας στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης των σύγχρονων εργαλείων ρομποτικής και λογισμικών, καθώς και δεξιότητες αξιοποίησης τους για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEAM.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες οργάνωσης εργαστηρίων STEAM – εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 • Να είναι σε θέση να οργανώνουν και να επιβλέπουν ομάδες που συμμετέχουν σε μαθητικά φεστιβάλ και διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 • Να διαμορφώσουν αντιλήψεις σχετικά με την αξιοποίηση του ενοποιημένου πλαισίου STEAM – εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ομάδα – Στόχος

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEAM με έμφαση στην εκπαιδευτική ρομποτική σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, φροντιστήρια και άλλους φορείς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

 • Εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής
 • Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής
 • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές παιδαγωγικής και σχολών θετικών επιστημών

Κριτήρια επιλεξιμότητας/Ενημέρωση αξιολόγησης

Δεν υπάρχουν.


Διάρκεια (ώρες): 400

Τύπος πιστοποιητικού: EQF-5 έως EQF-8

Τέλη παρακολούθησης: 600 ευρώ (Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικές). Η εξόφληση των διδάκτρων σε κάθε περίπτωση γίνεται σε 3 δόσεις.

Ημερομηνίες

16 Νοεμβρίου 2020 00:00
4 Ιουνίου 2021 00:00
Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες

400 ώρες
600 ευρώ
Έως 6/11/2020
Υπάρχουν εκπτωτικές πολιτικέςΑκαδημαϊκός Υπεύθυνος

Μπράτιτσης Θαρρενός
bratitsis@uowm.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Μπράτιτσης Θαρρενός
bratitsis@uowm.gr
2385055090
www.bratitsis.gr