Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Προγραμματιστής Εφαρμογών και Διαδικτύου

Ημερομηνίες

Έναρξη:

15/03/2023

Λήξη:

15/04/2023

Διάρκεια:

80 ώρες

Εκπαίδευση

Υβριδικά

Κόστος

Κόστος:

0 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

OXI

Πληροφορίες

Εργαζόμενοι Ενήλικες με βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ

Σκοπός του προγράμματος είναι η οικοδόμηση βήμα – βήμα, της τέχνης και της τεχνικής γύρω από τους υπολογιστές αλλά και τον σχεδιασμό τους, αναλύοντας την ιδιαιτερότητα της τεχνολογίας σαν μια νέα γλώσσα που έχει εισβάλει στην καθημερινότητά μας.
Επιπλέον, το πρόγραμμα διεισδύει στη μελέτη, στο σχεδιασμό και την κατασκευή των ιστοσελίδων, δίνοντας την βάση και την αρχή σε θέματα θεμελιώδους σημασίας σχετικά με την τεχνολογία και την αρχιτεκτονική αυτού του τομέα, παρέχοντας μια λεπτομερή ανάλυση για θέματα αιχμής.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ωφελούμενος μπορεί να  εφαρμόζει  τις απαραίτητες τεχνικές για  την έρευνα, την συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την διανομή πληροφοριών,  µε τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων. Επιπλέον, θα μπορεί να εφαρμόζει τις μεθόδους σχεδιασμού των Ιστοσελίδων όχι μόνο από την τεχνική πλευρά, αλλά και από την εικαστική, συμμετέχοντας στη δημιουργία ενός σωστού, εικαστικά και αισθητικά, αποτελέσματος. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις ώστε ο ωφελούμενος να γίνει ένας αποτελεσματικός συντονιστής στον τομέα της διαχείρισης και χρήσης των υπολογιστών και του σχεδιασμού ιστοσελίδων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Κατανόηση των βασικών αρχών του προγραμματισμού
 • Γνωριμία με τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες δημιουργίας εφαρμογών για κινητές συσκευές
 • Δημιουργία εφαρμογών απεικόνισης δεδομένων
 • Δημιουργία αντικειμένων 
 • Κατανόηση και χρήση API για αποστολή και λήψη δεδομένων 
 • Δημιουργία ιστοσελίδας και διασύνδεσης με την εφαρμογή

Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί το περιβάλλον δημιουργίας Android εφαρμογών. Θα γίνει γνωριμία με τους αριθμητικούς τελεστές, αλφαριθμητικούς τύπους και θα παρουσιαστούν βασικές βιβλιοθήκες. Θα παρουσιαστούν, οι έλεγχοί ροής όπως, if, if else, οι διάφορες εκφράσεις και οι δομές επανάληψης όπως, while, for. Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να γίνουν κατανοητά τα βασικά σημεία της δημιουργίας Android εφαρμογών καθώς και τα βασικά σημεία του προγραμματισμού.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αρχεία XML που θα περιέχουν τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής. Θα  γίνει γνωριμία με τα αντικείμενα για την δημιουργία πολλαπλών οθονών. Θα γίνει προσθήκη μενού στην εφαρμογή και διασύνδεση του με τις διάφορες οθόνες. Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να γίνει κατανοητή η διασύνδεση των διαφόρων αντικείμενων (πεδία κειμένου, κουμπιά κλπ) με διάφορες συναρτήσεις.


Ωρες Διδασκαλίας: 16


Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα δικαιώματα που θα πρέπει να παραχωρηθούν στην εφαρμογή, για την πρόσβαση στο internet. Θα γίνει αναφορά στον τρόπο αποστολής ερωτημάτων σε open  API για την άντληση δεδομένων, την αποθήκευση τους και την διαχείριση τους. Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να γίνει κατανοητή η χρήση API στον προγραμματισμό εφαρμογών για κινητές συσκευές.


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή της έννοια της εκτέλεσης εργασιών στο παρασκήνιο της εφαρμογής. Θα δημιουργηθούν συναρτήσεις που θα εκτελούνται στο παρασκήνιο για λήψη και εμφάνιση ειδοποιήσεων   Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι η κατανόηση και η δημιουργία συναρτήσεων με σκοπό να εκτελούνται στο παρασκήνιο.


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν, οι τρόποι για την δημιουργία μια απλής ιστοσελίδας με σκοπό την διασύνδεση της με την εφαρμογή. Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας είναι να δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα από την οποία θα αντλούνται πληροφορίες για την εφαρμογή και θα αποστέλνονται διάφορες ειδοποιήσεις. Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν τις απαραίτητες διασυνδέσεις προκείμενου να επικοινωνεί η εφαρμογή με την ιστοσελίδα.


Ωρες Διδασκαλίας: 20


Επικοινωνία:

Δασυγένης Μηνάς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
mdasygenis@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο