Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Νέες Μέθοδοι Παραγωγής και ΕμπορίαςΚρασιού

Ημερομηνίες

Έναρξη:

25/11/2020

Λήξη:

25/02/2021

Διάρκεια:

85 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

450 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Αιτήσεις εώς:

20/11/2020

Πληροφορίες

Τo παρόν πρόγραμμα Δία Βίου Μάθησης απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες μαθητευόμενους (αποφοίτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στην παραγωγή και εμπορία του οίνου. Επίσης, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες οινοποιούς που θα ήθελαν να εκσυγχρονίσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην οινοτεχνία, στην εμπορία του οινικού προϊόντος και γενικά να εμβαθύνουν στην όλη παραγωγική διαδικασία.

 • Στη γνώση της σύγχρονης ελληνικής οινικής πραγματικότητας και των κυριότερων ελληνικών και ξένων ποικιλιών αμπέλου που καλλιεργούνται για οινοποίηση.
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων αμπελοκαλλιέργειας και των παραγόντων που επηρεάζουν την ωρίμανση και την ποιότητα των παραγόμενων σταφυλιών.
 • Στη γνώση και στην κατανόηση των βασικών αρχών της οινοποιητικής τέχνης (παραγωγή, κατεργασία και τυποποίηση οίνου) που εφαρμόζονται για την παραγωγή διαφόρων τύπων οίνου.
 • Στην κατανόηση της μικροβιολογίας του κρασιού και της επίδρασης της στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.
 • Στη γνώση της νομοθεσίας που αφορά στο οινικό προϊόν.
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων γευσιγνωσίας που επιτρέπουν την αξιολόγηση της ποιότητας του κρασιού.
 • Στην κατανόηση των βασικών εννοιών του οινικού μάρκετινγκ, των τεχνικών πωλήσεων των επιχειρήσεων οίνων και ποτών, καθώς και θεμάτων οινοτουρισμού.
 • Στην απόκτηση βασικών γνώσεων μάρκετινγκ και ειδικών τεχνικών πώλησης για την προώθηση του κρασιού, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, την πραγματοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των ενεργειών που χρειάζεται να κάνει ο οινοποιός.
 • Στην εξοικείωση με τεχνικές και πρακτικές εφαρμογές του μάρκετινγκ, για την απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με επιλεγμένες τεχνικές μάρκετινγκ.

Το συγκεκριμένο Δια Βίου Πρόγραμμα, φιλοδοξεί να αναπτύξει στη θεωρία βασικές γνώσεις παραγωγής και εμπορίας του κρασιού και ταυτόχρονα να εμπλουτίσει και να εκσυγχρονίσει υπάρχουσες γνώσεις οινοτεχνίας και προώθησης οινικών προϊόντων των συμμετεχόντων.

Το παρόν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα παραγωγής και ποιότητας σταφυλιού, οινοτεχνίας, γευσιγνωσίας και marketing του κρασιού και διεύρυνση υπαρχόντων γνώσεων στα προαναφερόμενα πεδία. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στις βασικές οινοποιητικές τεχνικές και κατεργασίες του κρασιού, στις κατάλληλες μεθόδους συντήρησης του κρασιού, προκειμένου να διατηρήσει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του, στις μεθόδους οργανοληπτικής αξιολόγησης (γευσιγνωσία) των ποιοτικών παραμέτρων του κρασιού. Επιδιώκεται, επιπρόσθετα, να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι γνώσεις στις βασικές αρχές του οινικού μάρκετινγκ, εστιάζοντας σε τρόπους με τους οποίους ένα οινοποιείο μπορεί να προωθήσει τα προϊόντα του και να επικοινωνήσει εποικοδομητικά την εταιρική εικόνα του.

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα:

 • Να γνωρίσουν τη σύγχρονη ελληνική οινική πραγματικότητα και τις κυριότερες ελληνικές και ξένες καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου για την παραγωγή κρασιού.
 • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις αμπελοκαλλιέργειας και γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν την ωρίμανση και την ποιότητα των παραγόμενων σταφυλιών.
 • Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές οινοποιητικές τεχνικές και κατεργασίες του κρασιού, που εφαρμόζονται για την παραγωγή διαφόρων τύπων οίνου.
 • Να κατανοήσουν τη μικροβιολογία του κρασιού και την επίδραση της στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.
 • Να μάθουν τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται προκειμένου η διατήρηση του εμφιαλωμένου κρασιού να γίνει με το βέλτιστο τρόπο,
 • Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γευσιγνωσίας που επιτρέπουν την αξιολόγηση της ποιότητας του κρασιού.
 • Να γνωρίσουν τη νομοθεσία που αφορά στο οινικό προϊόν.
 • Να κατανοήσουν τους κανόνες και νόμους που εφαρμόζονται στην τυποποίηση του κρασιού.
 • Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του οινικού μάρκετινγκ, των τεχνικών πωλήσεων των επιχειρήσεων οίνων και ποτών, καθώς και θεμάτων οινοτουρισμού.
 • Να γνωρίσουν στρατηγικές μάρκετινγκ και ειδικών τεχνικών πώλησης για την προώθηση του κρασιού, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, την πραγματοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο των ενεργειών που χρειάζεται να κάνει ο οινοποιός.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν τη σηµασία του οινοτουρισμού και τις δυνατότητες αξιοποίησης του ως εργαλείο προώθησης της επιχείρησης τους ή στο πλαίσιο των δικών τους ενδιαφερόντων.
 • να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με επιλεγμένες τεχνικές μάρκετινγκ, μέσω της εξοικείωσης με τεχνικές και πρακτικές εφαρμογές του μάρκετινγκ.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις για να διαθέσουν στην αγορά το κρασί, επιλέγοντας ανάλογα με τα κανάλια διανομής τις τεχνικές και τα κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης της πώλησης.

Η εμπειρία που θα προκύψει από την κατάρτιση αυτή θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να είναι ικανοί να παρακολουθήσουν καλύτερα τα φαινόμενα της αλκοολικής ζύμωσης και των άλλων διεργασιών που εμπλέκονται στην παραγωγή οίνου και να περιορίσουν με τον τρόπο αυτό τυχόν αστοχίες στο τελικό προϊόν. Να μπορούν, επίσης, να προσδιορίζουν και να αξιολογούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρασιού και για να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητά του, η οποία θα είναι σε θέση να επιτρέψει την ορθή προώθησή του στην αγορά. Η παρουσίαση της συγκεκριμένης μορφής εναλλακτικού τουρισμού, του οινοτουρισμού, θα προσφέρει στους εκπαιδευόμενους πληροφορίες και γνώσεις που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Οινοτουρισμού στο πλαίσιο των δικών τους επαγγελματικών ή γενικότερων ενδιαφερόντων.

 • Πτυχιούχοι ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, εφόσον το Πρόγραμμα θα είναι εξ αποστάσεως, µε σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση.
 • Απόφοιτοι ιδιωτικής εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ
 • Ενήλικα άτομα που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στην παραγωγή οίνου, στην εκτίμηση της ποιότητάς του και στις μεθόδους προώθησης του.
 • Επαγγελματίες και ερασιτέχνες οινοποιοί που επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους.

Πιστοποιητικό – Μονάδες (ECVET): 12,5

Επικοινωνία:

Ελισάβετ Μπουλούμπαση

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Εργαστηριακός συνεργάτης
bouloumpasi@gmail.com

Επικοινωνία:

Παρασκευή Μητλιάγκα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Καθηγήτρια. Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
pmitliagka@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο