Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Αρχές και Εφαρμογή της Παράλληλης Στήριξηςστο πλαίσιο της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Ημερομηνίες

Έναρξη:

22/02/2024

Λήξη:

14/11/2024

Διάρκεια:

450 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

260 €
(δυνατότητα 4 δόσεων)

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Αιτήσεις εώς:

18/02/2024

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς άλλα και σε φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών παιδαγωγικών ή καθηγητικών σχολών που επιθυμούν να ενταχθούν – οι φοιτητές μετά τη λήψη του πτυχίου τους – σε επικουρικούς πίνακες της ειδικής αγωγής ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, άρθρο 58).

Επίσης σε μόνιμους ή αναπληρωτές  εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να μοριοδοτηθούν για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης ή για διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον, Σε  κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και σε άλλους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, σε γονείς αλλά και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί  να εξειδικευτεί σε πεδία της ειδικής αγωγής.

Το συγκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στοχεύει στην κατάρτιση και εκπαίδευση των επιμορφούμενων στο γνωστικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ειδικότερα στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, στη Νοητική Αναπηρία, στις Μαθησιακές Δυσκολίες, στα Προβλήματα Συμπεριφοράς, στα Χαρισματικά Παιδιά και στην εφαρμογή της Παράλληλης Στήριξης στα πλαίσιο και τη φιλοσοφία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

 • Οι επιμορφωμένοι να μπορούν να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητριών/των μέσω δομημένων και επιστημονικά ορθών διαδικασιών.
 • Να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης και υποστήριξης για τους/τις μαθητές/τριες που έχουν Μαθησιακές Δυσκολίες και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Να εφαρμόζουν παιδαγωγικές πρακτικές σε αντιστοιχία με σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και επιστημονικά δεδομένα στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
 • Να μπορούν να περιγράψουν το πλαίσιο, τους στόχους και τη δομή της Ε.Α.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Να κατανοήσουν τις αρχές και τη φιλοσοφία της Παράλληλης Στήριξης και να την εφαρμόζουν επιτυχώς σε Συμπεριληπτικές Τάξεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των επιμορφούμενων στο γνωστικό πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και στις αρχές υλοποίησης της Παράλληλης Στήριξης, στο πλαίσιο και τη φιλοσοφία της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

 

 • Η κατανόηση των κύριων χαρακτηριστικών για τις συχνότερες κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, έτσι όπως αυτές εμφανίζονται στα ελληνικά σχολεία.
 • Η υλοποίηση εκπαιδευτικών στρατηγικών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες ή Ε.Ε.Α.
 • Ο σχεδιασμός εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης
 • Οι αρχές συνεργασίας με γονείς παιδιών με αναπηρίες και Ε.Ε.Α.
 • Η υλοποίηση της Παράλληλης Στήριξης σε Συμπεριληπτικές Τάξεις.
 • Εκπαιδευτικοί μόνιμοι ή αναπληρωτές όλων των βαθμίδων
 • Αδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
 • Φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών, παιδαγωγικών ή καθηγητικών σχολών
 • Ειδικούς επαγγελματίες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιο-εργο/θεραπευτές)
 • Σε όσους/ες θέλουν να εξειδικευτούν στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και επιπλέον να έχουν στη διάθεσή τους μικρόφωνο και προαιρετικά κάμερα η/υ.

1:Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Η έννοια των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και αναπηριών, καθώς και την έννοια της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.


Ωρες Διδασκαλίας: 45


Ο ορισμός, τα χαρακτηριστικά των ΔΑΦ και η εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθητών με ΔΑΦ σε συμπεριληπτική τάξη.


Ωρες Διδασκαλίας: 45


Ο ορισμός, τα χαρακτηριστικά της Ν/Α και η εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθητών με Ν/Α σε συμπεριληπτική τάξη


Ωρες Διδασκαλίας: 45


Ο ορισμός, τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ και η εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθητών με ΔΕΠ-Υ σε συμπεριληπτική τάξη.


Ωρες Διδασκαλίας: 45


Ο ορισμός, τα χαρακτηριστικά των ΣΔΔ και η εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθητών με ΣΣΔ σε συμπεριληπτική τάξη.


Ωρες Διδασκαλίας: 45


Ο ορισμός, τα χαρακτηριστικά των ΜΔ και η εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθητών με ΜΔ σε συμπεριληπτική τάξη.


Ωρες Διδασκαλίας: 70


Τα χαρακτηριστικά των Χ.Μ και η εκπαιδευτική αντιμετώπιση τους σε συμπεριληπτική τάξη.


Ωρες Διδασκαλίας: 45


Η σημασία και η χρήση της (Δ&Ε/Δ) για την εκπαίδευση μαθητων με ΕΕΑ


Ωρες Διδασκαλίας: 45


Η υλοποίηση της Παράλληλης Στήριξης, ως τύπος της Συνδιδασκαλίας σε συμπεριληπτική τάξη


Ωρες Διδασκαλίας: 65


Επικοινωνία:

Δρ. Τρύφων Μαυροπαλιάς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας
6947702843
tmavropalias@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο