Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διδασκαλία της Ελληνικήςως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Διαπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Ημερομηνίες

Έναρξη:

31/01/2022

Λήξη:

25/06/2022

Διάρκεια:

600 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ' Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

500 €

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Αιτήσεις εώς:

15/10/2021

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα αφορά όσους: α) ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επιθυμούν να  ενισχύσουν τη διαπολιτισμική ετοιμότητα, β)εμπλέκονται ή προτίθενται να εμπλακούν στον τομέα της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας είτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. γ) απασχολούνται σε κέντρα κοινότητας, κέντρα φιλοξενίας, τάξεις υποδοχής και ένταξης προσφύγων ή μεταναστών μαθητών.

Στοχεύει στο να εξειδικεύει εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη γλωσσική διδασκαλία και να τους εφοδιάζει με όλα τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ώστε να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ελληνικής ως  δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2/ΞΓ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης και εξειδικευμένων γνώσεων  σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σχετικά με την Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, τη Διγλωσσία, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, τον σχεδιασμό, την παραγωγή διδακτικού υλικού και ειδικά θέματα διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Να αναπτύξουν οι επιμορφούμενοι τις απαραίτητες  δεξιότητες, ώστε να συμβάλλουν στην εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών σε πολύ/διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

Επιδιώκει: α) την παροχή επιστημονικής συγκρότησης και ερευνητικής κατάρτισης των εκπαιδευομένων για τη βαθύτερη κατανόηση του προσφυγικού φαινομένου στη διεθνή και ευρωπαϊκή του διάσταση, καθώς και την εκπαιδευτική διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών. β) τον εφοδιασμό των εκπαιδευόμενων με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου, μετά το πέρας του προγράμματος, να είναι σε θέση να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε πρόσφυγες και μετανάστες μαθητές.

Ο επιμορφούμενος, μετά  την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται να είναι σε θέση:

 • να ιεραρχεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα
 • να εφαρμόζει τα κατάλληλα διδακτικά μέσα και τις κατάλληλες μεθόδους και καινοτομίες για τη γλωσσική εκπαίδευση αυτών των πληθυσμών
 • να γνωρίζει και να είναι σε θέση να αξιοποιήσει στη διδακτική πράξη τις σύγχρονες προσεγγίσεις για τις τεχνικές διδασκαλίας των γλωσσικών δεξιοτήτων
 • να αναπτύσσει δεξιότητες και στρατηγικής διαπολιτισμικής κατανόησης και επικοινωνίας
 • να μπορεί να σχεδιάζει, να εφαρμόζει στη διδακτική πράξη και να αξιολογεί διδακτικές ενότητες μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας
 • να σχεδιάζει σχέδια μαθημάτων κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών και εκπαιδευομένων
 • να μπορεί να αξιολογεί με εναλλακτικούς τρόπους το γλωσσικό επίπεδο, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες και προσδοκίες μαθητών από άλλα γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα
 • να παρέχει υπηρεσίες στήριξης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης των μαθητών μεταναστών και προσφύγων και των οικογενειών τους
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τύπων σχολείων
  • Αδιόριστους εκπαιδευτικούς
  • Υποψήφιους εκπαιδευτικούς
  • Στελέχη της εκπαίδευσης
  • Κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους
  • Εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
  • Φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών
  • Εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής που υπηρετούν σε τμήματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, υποδοχής, τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας
  • Εργαζόμενους ιδιωτικών και δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, πρόσφυγες κλπ)
  • Όποιους ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν σε θέματα διαχείρισης ατόμων με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

  Απαραίτητα δικαιολογητικά

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας όπου θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Πιστοποιητικό – Μονάδες ECVET = 30 Μονάδες

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Επικοινωνία:

Ευμορφία Κηπουροπούλου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ekipouropoulou@uowm.gr

Επικοινωνία:

Ελένη Γρίβα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Kαθηγήτρια
egriva@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο