Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αναπαραγωγή και υπογονιμότητα Εργαστηριακές τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγήςΔιερεύνηση των επαναλαμβανόμενων αποτυχιών εμφύτευσης

Ημερομηνίες

Έναρξη:

21/09/2024

Λήξη:

16/11/2024

Διάρκεια:

50 ώρες

Εκπαίδευση

Εξ Αποστάσεως

Κόστος

Κόστος:

300 €
(δυνατότητα δύο δόσεων)

Εκπτωτικές Πολιτικές:

NAI

Αιτήσεις εώς:

20/09/2024

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μαίες/Μαιευτές, Αποφοίτους Βιοϊατρικών Επιστημών, Βιολόγους, Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες

Στόχος του προγράμματος είναι:

 • Οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν δεξιότητες στις εργαστηριακές τεχνικές υποβοηθούμενης
  αναπαραγωγής, τη γενετική διερεύνηση καθώς και τη διερεύνηση των επαναλαμβανόμενων
  αποτυχιών εμφύτευσης.
 • Σκοπός είναι επίσης οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εξειδικευμένη, τεκμηριωμένη (evidencebased) και σύγχρονη (up-to-date) γνώση και δεξιότητες στη διερεύνηση της υπογονιμότητας
  και των παραγόντων πρόκλησης υπογονιμότητας, τόσο στο ανδρικό όσο και το γυναικείο
  αναπαραγωγικό σύστημα.

Οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες ανάλυσης περιπτώσεων υπογονιμότητας. Το
τελικό επίπεδο γνώσεων τους θα τους επιτρέπει να κατανοήσουν τη διερεύνηση, την πρόληψη, τη
διάγνωση και τη θεραπεία της υπογονιμότητας. Μέσα στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν γνώσεις για να
κάνουν τη βασική διαπίστωση των αιτιών της υπογονιμότητας και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητές
τους ως προς το να προτείνουν την κατάλληλη θεραπεία και να ασκήσουν συμβουλευτική στα
υπογόνιμα ζευγάρια. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν πάνω στη διερεύνηση των επαναλαμβανόμενων
αποτυχιών εμφύτευσης.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις δυσλειτουργίες του αναπαραγωγικού
  συστήματος και τις αιτίες της υπογονιμότητας
 • Να εκπαιδευτούν στην άσκηση συμβουλευτικής προς τα υπογόνιμα ζευγάρια
 • Μέσα από το πρόγραμμα να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους ως προς την τεχνητή
  γονιμοποίηση και τις εργαστηριακές τεχνικές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
 • Να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στην υπογονιμότητα και τον καρκίνο
 • Οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στη διερεύνηση των επαναλαμβανόμενων αποτυχιών
  εμφύτευσης

I. Περιγραφή της Ομάδας- Στόχου (περιγραφή των χαρακτηριστικών της ομάδας – στόχου):
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων
και ΤΕΙ) Μαιευτικής, Βιοϊατρικών Επιστημών και Βιολογίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας η οποία θα
συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 • Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απλή φωτοτυπία)
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων
  (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κ.τ.λ.)

II. Κριτήρια Επιλεξιμότητας:
Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των δικαιολογητικών, όπου οι
επιτυχόντες θα ενημερωθούν με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

III. Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια (πχ πρόσβαση στο διαδίκτυο, γνώσεις Η/Υ):
Απαραίτητη η πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε λογαριασμό e-mail
Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ

1:Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. EQF-5 έως EQF-8

Ανάλυση Διδακτικών Ενοτήτων :

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις δυσλειτουργίες του αναπαραγωγικού συστήματος, καθώς επίσης και να παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο την σύγχρονη (up-to-date) και τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση πάνω στις αιτίες της υπογονιμότητας.


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο την σύγχρονη (upto-date) και τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση πάνω στην τεχνητή γονιμοποίηση και την εργαστηριακή διερεύνηση της υπογονιμότητας.


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει στον εκπαιδευόμενο την σύγχρονη (upto-date) και τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση πάνω στις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εμφύτευσης-Repeated Implantation Failure (RIF).


Ωρες Διδασκαλίας: 12


Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό μέσω της μεθόδου της ασύγχρονης διδασκαλίας, οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν πάνω στην συγγραφή κριτικής παρουσίασης (critical appraisal) άρθρων και να γνωρίσουν καινοτόμα (cutting edge) άρθρα της σύγχρονης βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα της υπογονιμότητας και των επαναλαμβανόμενων αποτυχιών εμφύτευσης. Σε κάθε υποενότητα πρόκειται να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό και να συγγράψουν σε μικρή εργασία (500 λέξεων) την κριτική παρουσίαση του άρθρου ή να απαντήσουν σε μικρό αριθμό ερωτήσεων.


Ωρες Διδασκαλίας: 6


Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό μέσω της μεθόδου της ασύγχρονης διδασκαλίας, οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν καινοτόμα (cutting edge) άρθρα της σύγχρονης βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα της υπογονιμότητας και των επαναλαμβανόμενων αποτυχιών εμφύτευσης. Σε κάθε υποενότητα πρόκειται να μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό και να συγγράψουν μία μικρή εργασία (500 λέξεων) ή να απαντήσουν σε μικρό αριθμό ερωτήσεων.


Ωρες Διδασκαλίας: 6


Επικοινωνία:

Πετούσης Σταμάτιος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Χειρουργός Γυναικολόγος-Μαιευτήρας,, MD, MSc, PhD
Εξειδικευθείς στη Γυναικολογική Ογκολογία (ESGO Diploma)
petousisstamatios@gmail.com

Επικοινωνία:

Αικατερίνη Ίτζιου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚH ΥΠΕΥΘΥΝH

Επίκουρη Καθηγήτρια - Τμήμα Μαιευτικής,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
aitziou@uowm.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Συμπλήρωσε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ή κάνε εγγραφή με το email σου στο Newsletter , για να μαθαίνεις νέα του προγράμματος και του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Λογοκλοπή

 1. Για τα πνευματικά δικαιώματα:
  1. Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, έργων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών κ.λπ.), καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έντυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κλπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση.
  2. Κάθε δημιουργός ή συνδημιουργός έργου δικαιούται να αναφέρεται και να αναγνωρίζεται ως τέτοιος, απολαμβάνοντας και τα τυχόν περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το έργο.
  3. Η παράλειψη της αναφοράς της πνευματικής εισφοράς τρίτων προσώπων σε δημοσιευμένο έργο ή, αντίθετα, η συμπερίληψη προσώπου ως δημιουργού ή συνδημιουργού σε έργο, στο οποίο δεν εισέφερε προσωπικό δημιουργικό έργο, συνιστούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να έχουν και άλλες νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση έργου που είναι αποτέλεσμα της πραγματικής δημιουργικής συνεισφοράς περισσοτέρων προσώπων, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να αναφέρονται όλα ως συνδημιουργοί του έργου κατά τη σειρά της σπουδαιότητας της συμβολής τους.
  4. Η εκμετάλλευση των περιουσιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας από τον δημιουργό ή τον εφευρέτη μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς, προκειμένου, ιδίως, για έργα που παρήχθησαν με τα μέσα ή τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Μ. ή άλλου φορέα.
  5. Για τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων ερευνητικών έργων τα οποία εκπονούνται στο Π.Δ.Μ., πρέπει να υπογράφονται με την έναρξη των έργων αυτών σαφείς συμβάσεις ή πρωτόκολλα ανάμεσα στο Π.Δ.Μ. ή τον χρηματοδότη του έργου, τον υπεύθυνο του έργου και όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας.
  6. Το Π.Δ.Μ. αποκτά δικαίωμα επί των αποτελεσμάτων της έρευνας, εφόσον αυτή διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ή χρηματοδοτείται από αυτό ή γίνεται με τη χρήση του ονόματός του. Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδώσει οικονομικά οφέλη, οι ερευνητές οφείλουν να το γνωστοποιούν εγγράφως στο Ίδρυμα και να συνάπτουν από κοινού σύμβαση εκμετάλλευσης.
 2. Για τα θέματα λογοκλοπής:
  1. Η λογοκλοπή ή η ευθεία παραβίαση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλέγμα των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ιδιαίτερα όταν διαπράττεται από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και απαντάται σε έργα που εμφανίζονται ως πρωτότυπα έργα του συγγραφέα τους.
  2. Εφαρμόζοντας στην πράξη τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή χάρτα του ερευνητή και σε συνάφεια με την επαγγελματική ευθύνη των διδασκόντων για την πρόληψη της λογοκλοπής (plagiarism), το Π.Δ.Μ. παρέχει στους καθηγητές και το λοιπό διδακτικό προσωπικό τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών με ανάλογο λογισμικό (turnitin, http://turnitin.com/).
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δια μέσω του Κέντρου Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης θα προβεί στην επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση με σκοπό την  επιλογή τους και τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας). Τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται κατά περίπτωση νομίμως σε συνεργαζόμενους φορείς (ενδεικτικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο των Κέντρων Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
TOP
Μετάβαση στο περιεχόμενο