Παράταση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα “Συμβουλευτική Εκπαίδευσης στις Διαπροσωπικές σχέσεις”

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης του κορωνοϊού, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα “Συμβουλευτική Εκπαίδευσης στις Διαπροσωπικές σχέσεις” είναι η  22-1-2021. Έναρξη του προγράμματος στις  25-1-2021.