Παράταση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα “Ελληνική Μουσική Παράδοση: Τυπικές και άτυπες πρακτικές”

Ανακοινώσεις
Ανακοινώνεται ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης του κορωνοϊού, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα “Ελληνική Μουσική Παράδοση: Τυπικές και άτυπες πρακτικές” είναι η 23/10/2020.
Ετικέτες: