Παράταση Ναυτιλιακών Προγραμμάτων

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των Ναυτιλιακών Προγραμμάτων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020. Η έναρξη των Ναυτιλιακών προγραμμάτων ορίζεται για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020. Η ανακοίνωση αφορά τα εξής προγράμματα:

1. Διεθνής κώδικας ISM
2. Διεθνής κώδικας ISPS
3. T.M.S.A
4. Ship Operation
5. Ναυτικό & Ναυτιλιακό δίκαιο
6. Damage stability
7. Ναυτική Μετεωρολογία

Ετικέτες: