Νέο πρόγραμμα με τίτλο “Eκπαίδευση γονέων από τη σύλληψη έως τον τοκετό και τη γονεϊκότητα”

Ανακοινώσεις

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει προκηρύξει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: ‘ Eκπαίδευση γονέων από τη σύλληψη έως τον τοκετό και τη γονεϊκότητα’.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε Μαίες/Μαιευτές.

Θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση φιλικής ως προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας και θα έχει χρονική διάρκεια 140 ώρες.

Το πρόγραμμα αυτό οδηγεί στην απόκτηση:

1) Διπλώματος Πιστοποίησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα από την εταιρεία Swiss Approval. Το δίπλωμα πιστοποιεί και τεκμηριώνει την γνώση του εκάστοτε συμμετέχοντα για το εν λόγω αντικείμενο. Η Εταιρεία Swiss Approval είναι αναγνωρισμένος Οργανισμός Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, καθώς και πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024 (www.swissapproval.ch).

2) Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, το οποίο  περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης (μαθήματα, διάρκεια, βαθμοί ECVET, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης).

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:

Ενότητα 1: «Εκπαίδευση γονέων για την κύηση»

Ενότητα 2: «Εκπαίδευση γονέων για τον τοκετό»

Ενότητα 3: «Εκπαίδευση γονέων για τη λοχεία»

Ενότητα 4: «Ειδικά θέματα πάνω στην εκπαίδευση γονέων»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη σελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας https://kedivim.uowm.gr/