Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα “Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών – Πρακτικές εφαρμογές στη διοίκηση”

Ανακοινώσεις
Ανακοινώνεται ότι η ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα “Διαχείριση κρίσεων και αλλαγών – Πρακτικές εφαρμογές στη διοίκηση” είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2020.
Ετικέτες: