Υποβολή νέου προγράμματος

Εφόσον θέλετε να υποβάλετε νέο πρόγραμμα και δεν έχετε ήδη όνομα χρήστη και συνθηματικό, απευθυνθείτε στη γραμματεία του προγράμματος στο kedivim(at)uowm.gr καθώς εκδίδονται κατόπιν επικοινωνίας.