×

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ

Ιδιότητα : ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, Δενδροκομία, Επιστήμες τροφίμων & διατροφής, Νέες καλλιέργειες, Ποιότητα αγροτικών προϊόντων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΒΜ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ)

TOP