×

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ

Ιδιότητα : ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Γλώσσες & πολιτισμοί

Στα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα εξής:
Διδασκαλία της δεύτερης/ ξένης γλώσσας, διδασκαλία και
μάθηση σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα, ψηφιακά εργαλεία στη
διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος με μικρούς μαθητές.
Αναφορικά με την επαγγελματική μου πορεία και τα ενδιαφέροντά μου, διδάσκω την Αγγλική γλώσσα στο Π.Δ.Μ.
(ακαδημαϊκή υπότροφος) κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ,
καθώς επίσης και την Αγγλική γλώσσα στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως και σε δομές εκπαίδευσης
ενηλίκων (Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας και προγράμματα δια βίου μάθησης) κατά τα τελευταία 15 έτη (αναπληρώτρια εκπαιδευτικός).
Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η διδασκαλία στα προσφερόμενα
προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Δ.Μ. αναφορικά με τη
διδασκαλία της δεύτερης/ ξένης γλώσσας σε διαπολιτισμικά
περιβάλλοντα, καθώς θεωρώ πως συνδέεται άρρηκτα με τα
γνωστικά αντικείμενα των σπουδών μου και θα μπορούσα να
συνεισφέρω σημαντικά στη δυναμική παρουσία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
στην ακαδημαϊκή σκηνή.

TOP