×

ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΥΜΠΟΥ

Ιδιότητα : ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Ειδική αγωγή, Επιστήμες αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Παιδαγωγικά

Η εκπαίδευση και συγκεκριμένα στη Φυσική Αγωγή, στην Ειδική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη- Ειδική Φυσική Αγωγή είναι ο επιστημονικός τομέας που με ενδιαφέρει.
Ο στόχος μου είναι να μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις που έχω αποκτήσει από όλες τις σπουδές και πιστοποιήσεις που έχω λάβει μέχρι σήμερα σε όλους όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους!

TOP