×

ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΟΥ

Ιδιότητα : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Διαχείριση κρίσεων, Ειδική αγωγή, Ψυχολογία

ειδική αγωγή, εκπαίδευση, ψυχοεκπαιδευτικές μορφές
παρέμβασης με την βοήθεια ζώων, συμβουλευτική.
Θα επιθυμούσα να εγγραφώ στο μητρώο προκειμένου να έχω την ευκαιρία να προσφέρω τις γνώσεις μου σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο των αντικειμένων μου.

TOP