×

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΝΑΤΚΑΣ

Ιδιότητα : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική και διαχείριση μονάδων παραγωγής

Τα ενδιαφέροντα μου είναι η βελτιστοποίηση/σχεδιασμός διεργασιών μονάδων παραγωγής και διαχείρησης των εργασιών που απαιτούνται. Επιθυμώ να ενταχθώ στο μητρώο με σκοποό τη
μετάδοση των γνώσεων που έχω αποκομίσει.

TOP