×

Δημήτριος Πρεμέτης

Ιδιότητα : Ιδιωτικός Υπάλληλος
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Marketing – Πωλήσεις, Διοίκηση, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Επιχειρησιακή έρευνα, Οργάνωση παραγωγής

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα μου συγκεντρώνονται στην Διοίκηση ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης με επίκεντρο στην Διοίκηση Παραγωγής και στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.Από την διοίκηση παραγωγής προέρχεται η παραγωγικότητα σε συνάρτηση με την αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Η αποδοτικότητα όμως του δυναμικού προυποθέτει κατάλληλες συνθήκες εργασίες,bonus κ.α.
Οι λόγοι εγγραφής μου στο Μητρώο του ΚΕΔΙΒΙΜ είναι για την συμμετοχή μου στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας ενηλίκων.

TOP