×

Δημήτριος Λεούδης

Ιδιότητα : Δημόσιος Υπάλληλος
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Εκπαίδευση ενηλίκων – Κατάρτιση, Επιστήμες αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Κοινωνική πολιτική, Φύλο και ισότητα

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αποτελεί έναν τρόπο ζωής που μου αρέσει να υπηρετώ τόσο ως
εκπαιδευόμενος, όσο και ως εκπαιδευτής. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που αποφάσισα να
αιτηθώ τη συμμετοχή μου σε ένα νέο φορέα και μάλιστα του τοπικού Πανεπιστημίου της πόλης
που ζω.
Πιστεύω πως, εφόσον μου δοθεί η ευκαιρία, μπορώ να ανταπεξέλθω με επιτυχία στα πεδία της
κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων και
της ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

TOP