×

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ

Ιδιότητα : ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Διοίκηση, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Εκπαίδευση ενηλίκων – Κατάρτιση, Επιστήμες αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Παιδαγωγικά

Τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα αφορούν την Ηγεσία και την Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης. Ειδικότερα η δημιουργικότητα στην άσκηση ηγεσίας και η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση στην εκπαίδευση. Επιθυμώ την εγγραφή μου στο Μητρώο του ΚΕΔΙΒΙΜ ώστε να συμμετέχω ως εκπαιδευτής σε προγράμματα που αφορούν την Ηγεσία και την Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης.

TOP