×

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΤΗΣ

Ιδιότητα : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Marketing – Πωλήσεις, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Εκπαίδευση ενηλίκων – Κατάρτιση, Επιχειρηματικότητα, Οικονομία

O Χρήστος Λιαπάτης είναι Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Οικονομολόγος και Σύμβουλος
Επαγγελματικού Προσανατολισμού πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Αρ. Μητρώου:
ΕΒ25782)
Διαθέτει BSc στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, MSc από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
στην «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» ενώ διαθέτει και επιμόρφωση εξάμηνης διάρκειας
από το ΕΚΠΑ στο αντικείμενο: «Human Resources Management & Organizational Analysis».
Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές με θεματολογία που
άπτεται στον επαγγελματικό προσανατολισμό, συμβουλευτική επιχειρήσεων, τεχνικές
επικοινωνίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων κ.α.
Διαθέτει άδεια άσκησης του Οικονομολογικού επαγγέλματος (Αρ. Μητρώου: 0107101) όντας
ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Β’
Τάξης (Αρ. Μητρώου: 0110612) καθώς και πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος
επιπέδου Α & Δ σχετικά με τον θεσμό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και την άδεια
διάθεσης unit-linked προϊόντων.
Είναι πιστοποιημένος αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων στην ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Μητρώου: 1542)
στον κλάδο των υπηρεσιών – εμπόριο, ΤΠΕ & των δημιουργικών – πολιτιστικών βιομηχανιών.
Επίσης είναι μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών ΛΑΕΚ (Αρ. Μητρώου: 57826), μέλος του
Μητρώου Εκπαιδευτών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ.
Μητρώου: 2622) , μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέλος της
Διεθνούς Ένωσης για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση (International Transformative Learning
Association-ITLA), μέλος της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής
Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), ενταγμένος στο Υπομητρώο εμπειρογνωμόνων – ειδικών επιστημόνων
– τεχνικών κατάρτισης θεμάτων εξετάσεων πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ, πιστοποιημένος
“(Data Protection Officer – DPO)”, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024 από την
ACTA AE και μέλος του μητρώου CDPO σχετικά με την συμμόρφωση των εταιριών στο
GDPR, μέλος του Μητρώου Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.) και
εθελοντής μέντορας του μητρώου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το πρόγραμμα “Early Warning
Europe”.

TOP