×

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΝΙΔΗΣ

Ιδιότητα : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Εκπαίδευση ενηλίκων – Κατάρτιση

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, πιστοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, τηλεκατάρτιση (e-learning), έρευνα, ενίσχυση εκπαιδευτικής εμπειρίας.

TOP