×

Αθανάσιος Δεβετζίδης

Ιδιότητα : Εργασιακός Σύμβουλος ΟΑΕΔ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Εκπαίδευση ενηλίκων – Κατάρτιση, Επιστήμες αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Η επαγγελματική μου εμπειρία περιλαμβάνει τη διοίκηση της εκπαίδευσης, τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων, νέων και νεοεισερχομένων στην Αγορά Εργασίας σε διάφορες θέσεις και ρόλους σε δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα. Η ενασχόληση μου με τα παραπάνω πεδία ξεκίνησε από τα προτάγματα και τις επιταγές της
Συμβουλευτικής για κοινωνική δικαιοσύνη και της εκπαίδευσης ενηλίκων για την κοινωνική αλλαγή. Με δεδομένες τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης του τρίτου τομέα της οικονομίας, σε συνδυασμό με τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας στη χώρα μας, επιθυμώ να συμβάλλω στην αύξηση της προσφοράς προγραμμάτων δια βίου μάθησης υψηλής ποιότητας τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και σε ευπαθείς ομάδες. Η αίτηση συμπερίληψης μου στο Μητρώο εκπαιδευτών του ΚΔΒΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έρχεται την στιγμή της ανάληψης ενός κρίσιμου ρόλου για το ίδρυμα την τρέχουσα συγκυρία, με την
αναδιάρθρωση της τοπικής αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, η προστιθέμενη αξία της υποψηφιότητας μου προκύπτει όχι μόνο από ακαδημαϊκές περγαμηνές ή μόνη την προϋπηρεσία μου αλλά κυρίως από την συμμετοχή μου σε έναν φορέα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας με αξιόλογη παρουσία επί σειρά ετών.

TOP