×

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Ιδιότητα : ΕΚΠ/ΚΟΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Διοίκηση, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Εκπαίδευση ενηλίκων – Κατάρτιση, Οικονομία

ΜΒΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

TOP