×

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΓΟΥΛΙΔΟΥ

Ιδιότητα : ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Επιστήμες αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Τραπεζική, Χρηματοοικονομική

Η δια βίου μάθηση και η συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, είναι μια καλή ευκαιρία για μένα τόσο για προσωπική όσο και για επαγγελματική εξέλιξη.

TOP