×

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Ιδιότητα : ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Διοίκηση, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Επιστήμες αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Παιδαγωγικά

Έχω σπουδάσει Παιδαγωγικά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ και Διοίκηση Επιχειρήσεων στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας. Είμαι κάτοχος ΜΠΣ με τίτλο ”Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων” του ΔΙΠΑΕ. Επίσης έχω ασχοληθεί με τη διδακτική, τη συμβουλευτική και τη σχολική ψυχολογία. Συνεπώς τα ενδιαφέροντά μου σχετίζονται με την παιδαγωγική – εκπαίδευση, τη διοίκηση – διοίκηση ανθρώπινων πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Πρόσφατα έχω εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο ”Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης”. Επομένως στα ενδιαφέροντά μου είναι και η διαπολιτισμική
εκπαίδευση.
Επιθυμώ την εγγραφή μου στο Μητρώο του ΚΕΔΙΒΙΜ διότι είμαι υπέρμαχος της δια βίου μάθησης και εξέλιξης, του συνεχή εμπλουτισμού των γνώσεων και της απόκτησης νέων
δεξιοτήτων. Επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ δημιουργική η ενασχόλησή μου με τις δραστηριότητες του ΚΕΔΙΒΙΜ κι ότι μπορώ να προσφέρω μέσα από το συγκεκριμένο φορέα.

TOP