×

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΙΑΛΛΑ

Ιδιότητα : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ)
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Διδακτική μαθηματικών, Ειδική αγωγή, Εκπαίδευση ενηλίκων – Κατάρτιση, Μαθηματικά & στατιστική

Ενδιαφέρομαι για τη μελέτη των φαινομένων μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, των παραμέτρων που επηρεάζουν αυτά τα φαινόμενα, καθώς και την ανάπτυξη διδακτικών καταστάσεων που στοχεύουν στη μαθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

TOP