×

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

Ιδιότητα : ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Διδασκαλία στα θεματικά πεδία : Επιστήμες τροφίμων & διατροφής

Η ιδέα της διδασκαλίας κέντριζε το ενδιαφέρον μου, ακόμα κιόλας από τα φοιτητικά χρόνια, και έτσι από το 2012, διδάσκω στο Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Φαίνεται πως το επιστημονικό μου ενδιαφέρον κλίνει ολοένα και περισσότερο στην ανθρωπολογία της διατροφής, ενώ επαγγελματικά θα ήθελα εν καιρώ να καταφέρω να έχω πιο ενεργό ρόλο διδακτικά και ερευνητικά σε κάποιο Πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Το να έχω την ευκαιρία να είμαι εκπαιδευτής του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΔΜ, θα μου προσφέρει περισσότερη εμπειρία και κίνητρο για εξέλιξη. Η επιμόρφωση έχει πολλά πλεονεκτήματα και για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους και θα ήταν χαρά μου να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Η γνώση και η μόρφωση εξελίσσεται, δε σταματά ποτέ, και δίνει νόημα στη ζωή μας.

TOP